Vruchten van de Geest

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (9) – Zelfbeheersing

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … zelfbeheersing.”   Bij onthouding denkt men in eerste instantie aan terughoudendheid in het gebruik van alcohol, maar de term, die ook vertaald kan worden als “zelfbeheersing, zelfcontrole,” betekent matiging en verzaking op elk gebied van het leven. Dit kan betrekking hebben op gedachten (2 Kor. 10:5), eten en drinken (1 Kor....

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (8) – Zachtmoedigheid

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … zachtmoedigheid.”   Zachtmoedigheid is geen slapheid of zwakheid. Ten eerste is het de gewillige onderwerping van de gelovige aan de wil van God. Zij aanvaardt alles uit de hand van God (Job 1:21,22; 1 Sam. 3:18; 2 Sam. 15:26). Een zachtmoedig persoon accepteert teleurstellingen, moeilijkheden of zelfs persoonlijke aanvallen zonder te...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (7) – Trouw

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … trouw.”   Hier gaat het om betrouwbaarheid in onze relatie met de Heer en met onze medemensen. Een trouwe christen komt op tijd op afspraken, betaalt rekeningen op tijd, voert toevertrouwde taken uit, zonder dat hij eraan herinnerd hoeft te worden. Zijn relaties met zijn echtgenoot (Hebr. 13:4) en met medebroeders...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (6) – Goedheid

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … goedheid.”   Goedheid is het tegenovergestelde van slechtheid. Paulus maakt in Romeinen 5 vers 7 onderscheid tussen rechtvaardigen en goeden: De rechtvaardige persoon is oprecht, eerlijk en recht door zee – maar de goede persoon is ook hartelijk en vriendelijk. Een goed mens is zo bijzonder, dat men graag voor hem...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (5) – Goedertierenheid

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … vriendelijkheid.”   Meestal wordt dit begrip vertaald als “goedertierenheid” en verwijst het meestal naar de karaktereigenschap van God die Hem ertoe bracht mensen te redden (bijv. Ef. 2:7; Rom. 2:4; Tit. 3:4). Vriendelijkheid – {synoniem van goedertierenheid – FW} – is dus het streven om de ander kleinere of grotere gunsten...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest – lankmoedigheid (4)

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … lankmoedigheid.”   De Griekse term voor lankmoedigheid betekent letterlijk “lange lijdzaamheid,” wat betekent, dat het veel tijd kost tot men zijn emoties de vrije loop laat. Lankmoedigheid wordt dus gekenmerkt, dat men geduldig iets verdraagt. Dit kan zowel verwijzen naar volharden in moeilijke omstandigheden als naar het toegeeflijk verdragen van aanvallen...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest – Vrede (3)

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is … vrede.”   Vrede in het hart – de kalmte en sereniteit gebaseerd op het feit dat alles in Gods handen is. De vrede die onafhankelijk is van omstandigheden. Volgens Filippenzen 4:7 bewaakt het ons hart en onze gedachten – het beschermt ons tegen rusteloos piekeren. Deze vrede bemoedigt Petrus om in...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (2) – Blijdschap

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … blijdschap.”   Christenen moeten niet rondlopen als drie dagen regenweer. Slecht gehumeurd, prikkelbaar, nors en humeurig zijn past niet bij de verlosten. Hun blijdschap is niet het gevolg van gunstige omstandigheden, maar vindt zijn oorsprong in de Heer en Zijn beloften. Als gelovigen zijn we het sterkst als we ons oprecht...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (1) – Liefde

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” De Heer Jezus zei eens, dat we bedoeld zijn om vrucht te dragen. Ons doel in het leven zou dus moeten zijn om blijvende vruchten voort te brengen die zo kostbaar zijn voor God. Uiteindelijk betekent vrucht het weerspiegelen van de kwaliteiten van de Heer Jezus. Als Hij in ons gezien wordt, wordt God verheerlijkt. In deze serie...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (2)

Johannes 15 vers 2: “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” Vruchtdragen … Als we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we, dat de Heer productiviteit verlangt van het leven van een ieder die aan Hem verbonden is. Waarom is deze productiviteit zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van oprecht geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommigen dragen meer vrucht, en anderen...

Lees verder