Vruchten van de Geest

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 maanden geleden

Johannes 15 (2)

Johannes 15 vers 2: “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” Vruchtdragen … Als we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we, dat de Heer productiviteit verlangt van het leven van een ieder die aan Hem verbonden is. Waarom is deze productiviteit zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van oprecht geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommigen dragen meer vrucht, en anderen...

Lees verder
1 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (4)

Jakob en de Man die met hem worstelde Genesis 32 vers 22-32 Deze keer willen we enkele belangrijke details uit het leven van de aartsvader Jakob in herinnering brengen. Hij wordt voor onze onderricht ook verschillende keren naast een ander persoon geplaatst, waardoor belangrijke principes en levenswaarheden bijzonder duidelijk en begrijpelijk gemaakt worden. Na twintig jaar van moeilijke ervaringen met Laban was Jakob nog niet op het punt, waar God hem wilde hebben. Toen hij zijn oom met zijn familie...

Lees verder
1 jaar geleden

Hij ging zijn weg met vreugde …

De vreugde die God in het hart van de gelovige legt, is een helder licht, een grote kracht en een sterke stimulans in zijn leven (Ps. 4:8; Neh. 8:11). Het moet hem “vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon,” en in heerlijkheid zal het zijn hart des te meer doen overlopen, want “overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht” (Pred. 8:15; Ps. 16:11). Maar hoewel de gaven en zegeningen van God,...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (99)

Bijbelgedeelte: Galaten 5 vers 22-33 De vrucht van de Geest   “Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron” (Gen. 49:22). De Heer Jezus was de mens die is als een boom, geplant bij waterstromen (verg. Ps. 1:3). Hij droeg voortdurend vrucht voor God door de Vader te openbaren in deze wereld en Zijn wil te doen. De negenvoudige vrucht van de Geest (verg. Gal. 5:22,23) kwam ook duidelijk naar voren in Zijn leven. Hij...

Lees verder
17 jaar geleden

Werken of vruchten

Dit artikel laat ons de verschillende eigenschappen zien van de “werken” van het vlees en van de “vrucht” van de Geest. Hoe belangrijk zijn deze dingen voor ons persoonlijk praktische geloofsleven. Hoe staat het met u, als het om deze dingen gaat? Laten wij ook iets zien van Hem in ons leven? “Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, , dronkenschappen, zwelgpartijen en...

Lees verder
18 jaar geleden

Vrucht van de Geest in het huwelijk

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die “gestrande” huwelijken en alle ellende die daaruit voortkomt? Wat een trauma’s onder de kinderen? Hoe komt dat toch allemaal? Moeten wij misschien ons huwelijk ook eens onder de loep nemen? Misschien is het een goed idee dat nu eens te doen aan de hand van de Bijbel. We zullen dan merken dat dit niet vrijblijvend is. Liefde Bij huwelijken zijn soms...

Lees verder