7 jaar geleden

De Heilige Geest – vraag en antwoord

Bijbelverzen: 2 Korinthe 1:22; Efese 1:13; Efeze 4:30; 1 Johannes 2:20,27

Vragen:

 1. Hadden de gelovigen in het Oude Testament ook de Heilige Geest in zich wonend (verg. bijv. Ex. 35:30-31)?
 2. Noem passages uit het Nieuwe Testament die expliciet zeggen dat de Heilige Geest in de christen woont.
 3. De Bijbel zegt dat de gelovige verzegeld wordt met de Heilige Geest. Waarom gaat het bij dit zegel (2 Kor. 1:22, Ef. 1:13; 4:30)?
 4. De Bijbel zegt dat de gelovige gezalfd is met de Heilige Geest. Waarom gaat het bij zalving (2 Kor. 1:21; 1 Joh. 2:20,27)?
 5. De Bijbel zegt dat de gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen als onderpand. Waarom gaat het bij het onderpand (2 Kor. 1:22; 5:5, Ef. 1:14)?
 6. Hoe lang zal de Heilige Geest bij ons zijn?
 7. De Heilige Geest is een Goddelijk Persoon en een kracht voor ons. Bewijs beide uitspraken aan de hand van de Schrift.
 8. Wat betekent het om vervuld te worden met de Heilige Geest (Luk. 1:41,67; Hand. 4:8; 13:9, enz.). En wat betekent het om vol van de Heilige Geest te zijn (Luk. 4:1; Hand. 11:24)?
 9. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de Heilige Geest meer impact heeft in mijn leven?

Antwoorden:

 1. Nee, dat hadden ze niet. De Geest was werkzaam in hen, maar de Geest woont pas sinds Pinksteren in de gemeente en in de individuele gelovige.
 2. Rom. 8:9; 2 Tim. 1:14; Jak. 4:5; 1 Kor. 6:19.
 3. Het zegel spreekt ervan dat een persoon die bekleed is met gezag, een zaak permanent als zijn eigendom markeert en het daardoor beschermt tegen schade (verg. Openb. 7:1).
 4. In het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten gezalfd. Dit spreekt van waardigheid, wijding en kennis – die we verkrijgen door de Geest van God.
 5. Het onderpand is een garantie, dat we in het lichaam van de heerlijkheid aan onze prachtige erfenis, waarvan we al een voorproefje hebben, eenmaal werkelijk deel zullen hebben. De inwonende Geest staat daar voor in.
 6. Hij zal altijd bij ons zijn (Joh. 14:16).
 7. Lukas 24 vers 49 en Handelingen 1 vers 8 en Romeinen 15:13 verbinden heel duidelijk het ontvangen van de Geest met kracht. Het feit dat de Heilige Geest een Persoon is, komt op vele plaatsen naar voren. Handelingen 5 vers 3 maakt duidelijk dat men tegen de Heilige Geest kan liegen, en dat kan alleen van een persoon worden gezegd; en de leugen wordt uitdrukkelijk een leugen tegen God genoemd (Hand. 5:4).
 8. Het vervuld worden houdt meer verband met een concrete activiteit, terwijl het bij het “vol van de Heilige Geest zijn” over een toestand gaat. Zo werden Elizabeth en Zacharias voor hun profetie vervuld met de Geest, terwijl van Barnabas werd gezegd, dat hij een man vol van de Heilige Geest was (zonder een concrete handeling te noemen).
 9. Ik moet dingen uit mijn leven wegdoen, die Hem bedroeven (Ef. 4:30); en ik moet op de Heer in de hemel zien, Wiens aanbidding altijd wordt gezocht door de Geest van God (2 Kor. 3:18).

Online in het Duits sinds 08.12.2017.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW