6 jaar geleden

De ene genade na de andere …

“Want uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade … de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden” (Joh. 1:16-17).

De Bijbel maakt het glashelder vanwaar de genade van God komt: van Jezus Christus. Hij is in de wereld gekomen om zowel de waarheid – over God en over ons – als ook de genade van God bekend te maken.

Wie door genade een kind van God geworden is, ontvangt uit de rijkdom van de Heer Jezus Christus genade op genade. De genade wordt niet opeengestapeld, zodat je de genade er moeizaam moet uitzoeken, die bij je situatie past. Nee, je krijgt de genade die je vandaag nodig hebt, en morgen komt de volgende genade.

Stel je voor, dat je op een brug over een rivier staat en naar beneden kijkt. Het water dat je op dit moment ziet, is er niet meer in een paar seconden. Nieuw water is naar die plaats gestroomd. Water op water. Een geweldige stroom. Vergeet het nooit: Zo geeft God ons genade op genade.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW