Leiding van de Heilige Geest

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (4)

Jakob en de Man die met hem worstelde Genesis 32 vers 22-32 Deze keer willen we enkele belangrijke details uit het leven van de aartsvader Jakob in herinnering brengen. Hij wordt voor onze onderricht ook verschillende keren naast een ander persoon geplaatst, waardoor belangrijke principes en levenswaarheden bijzonder duidelijk en begrijpelijk gemaakt worden. Na twintig jaar van moeilijke ervaringen met Laban was Jakob nog niet op het punt, waar God hem wilde hebben. Toen hij zijn oom met zijn familie...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (41)

Handelingen 20 vers 31-38; 21:1-14 Vers 31-38 Drie jaar lang had Paulus niet opgehouden elk van hen met tranen terecht te wijzen. De oudsten moesten nu blijven waken op dezelfde wijze en in dezelfde geest als Paulus in hun midden had gedaan. Tijdens zijn driejarig verblijf in Efeze hadden zij de gelegenheid “zijn leer, zijn wijze van doen, zijn bedoeling …” (zie 2 Tim. 3:10) te leren kennen, drie dingen waarop hij wees aan het begin van zijn afscheidsrede. Hij...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (98)

Bijbelgedeelte: Lukas 4 vers 18-22 Profeten gezocht!   “Jaagt … maar vooral, dat u mag profeteren” (1 Kor. 14:1). Of de Zoon van God nu predikte voor de menigte of sprak met individuele mensen, het was allemaal onder leiding van de Geest. In de synagoge in Nazareth profeteerde Hij door precies het juiste woord voor het moment voor de harten van de toehoorders te plaatsen. De aanwezigen verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen (verg....

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (90)

“Toen werd Jezus naar de woestijn omhooggeleid door de Geest …” (Matth. 4:1). De Zoon en de zonen van God   Markus meldt, dat de Heilige Geest de Dienstknecht van God onmiddellijk na Zijn doop de woestijn in dreef en dat Hij onmiddellijk gehoorzaamde aan de werking van de Geest (verg. Mark. 1:12). In de kracht van de Geest verrichtte Hij Zijn dienst niet alleen volledig, maar ook onmiddellijk. Lukas deelt ons mee, dat de Heer Jezus vol was van de Heilige...

Lees verder
3 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (20)

Handelingen 8 vers 25-40   Vers 25 Toen Petrus en Johannes “het Woord van de Heer betuigd en  gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen.” Goddelijke wijsheid had alle dingen zo geleid, dat het werk dat begonnen was door Filippus, die een gave bezat onafhankelijk van de apostelen, werd gedaan in volledige gemeenschap met de twaalf die van de Heer die speciale opdracht hadden ontvangen volgens Mattheüs 28 vers 19...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (81)

De Geest van wijsheid en inzicht   “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, …” (Jes. 11:2).   De evangeliën tonen ons vele gebeurtenissen waarin de eigenschappen van de Heilige Geest zichtbaar werden in het leven van Jezus. Reeds als kind was Hij vervuld met wijsheid en bleef er in toenemen (Luk. 2:40,52). Toen Hij twaalf jaar oud was en met Zijn ouders in Jeruzalem was, wist Hij, dat het nu de...

Lees verder
18 jaar geleden

Handelingen van de apostelen (II)

Dit boek toont ons een overgangsperiode. Daarnaast heeft het veel raakpunten met ander bijbelboeken. Waartoe bootreizen kunnen leiden en door God gebruikt worden vinden we eveneens in dit boek waarin de Handelingen van de Heilige Geest met name naar voren komen … Handelingen van de apostelen toont ons een periode van overgang Hierna zal nog op bijzonderheden van de Handelingen ingegaan worden. 1e bijzonderheid: Genesis en Handelingen Ten eerste zijn er – zoals waarschijnlijk in elk bijbelboek – interessante “raakvlakken”...

Lees verder
19 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (6)

Ondanks de nodige waarschuwingen voor de gevaren van dweperij en andere negatieve invloeden in de charismatische beweging onderkennen we bij velen ware, maar afgedwaalde Christenen de oprechte wens in hun leven ruimte te geven aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat ze daarbij van het zekere fundament van het Woord van God zijn afgeweken, hebben we gezien. Maar aan de andere kant bestaat het ernstige gevaar, dat degenen, die in zulke verwarringen aan de “de waarheid” vast willen houden,...

Lees verder