11 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (59)

Bid, totdat u bidt!

 

“En Hij verliet hen, ging opnieuw weg en bad voor [de] derde keer, terwijl Hij opnieuw hetzelfde woord sprak” (Matth. 26:44).

 

De Zoon van God bidt drie keer in Gethsémané, elke keer een uur lang. Hij brengt Zijn zorgen herhaaldelijk aandringend bij de Vader. Zou vijf minuten ook niet genoeg zijn geweest? Nee! Het kostte Hem tijd om Zijn hart zolang voor God uit te storten, totdat Hij op Zijn knieën tot rust kwam.

Dat Hij hetzelfde woord sprak, betekent zeker niet een letterlijke herhaling van elke zin die Hij in de gebeden gebruikte (verg. Matth. 6:7). Het betekent dat Hij dezelfde verlangens herhaaldelijk vurig en intens naar voren bracht bij de Vader. In Zijn eerste gebed zegt Hij: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan; echter niet zoals Ik wil, maar zoals U [wilt].” De tweede keer bidt Hij: “Mijn Vader, als deze niet kan voorbijgaan tenzij Ik hem drink, moge Uw wil gebeuren.” De derde keer spreekt Hij “opnieuw hetzelfde woord” (Matth. 26:39,42,44).

Als u ergens voor begint te bidden, geef dan niet op totdat u het ontvangen hebt, of totdat God u heel duidelijk heeft gemaakt, dat het niet Zijn wil is om het u te geven. Bid zo lang en intens, totdat u zeker weet, dat u niet tegen uzelf spreekt, maar dat uw gebed boven het plafond uit werkelijk de troon van genade heeft bereikt.

Spurgeon schrijft: <<Plaats geen twee pijlen tegelijk op de boog – ze zullen allebei het doel missen. Blijf God zolang om een zaak vragen, totdat u de overwinning behaalt; en dan smeken om de volgende. Krijg het eerste antwoord en ga dan naar het tweede. Wees niet tevreden wanneer de kleuren van uw gebed in elkaar overlopen, zodat ze op een gegeven moment geen duidelijk beeld meer geven.>>

Hoe vaak bidden we vijftien seconden voor de ene zaak en gaan we dan verder met de volgende? Is het niet vaak zo, dat we slechts een paar minuten na de tijd op onze knieën niet meer precies weten waarvoor we gebeden hebben? Wordt het misschien tijd, dat we onze gebedsgewoonte heroverwegen en misschien corrigeren? Durven we intens te pleiten voor een en dezelfde zaak, totdat God ons het besef geeft, dat het gebed is “aangekomen”, verhoord wordt of Hij ons rust daarover geeft, dat het niet Zijn wil is?

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 18.12.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW