4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (36)

Dien je alleen of volg je óók?

 

“Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren” (Joh. 12:26).

Tegenwoordig wordt veel dienst gedaan in de Naam van Jezus. Maar hoeveel dienaren zijn er die zichzelf verloochenen, dagelijks hun kruis opnemen en zeggen kunnen dat zij gekruisigd zijn voor de wereld en de wereld voor hen (Gal. 6:14)? In deze wereld carrière willen maken en de Heer dienen, past niet bij elkaar. De woorden van Jezus “U kunt niet God dienen1 en de mammon” (Matth. 6:24) zijn vandaag bijzonder actueel!

De Heer Jezus maakte Zich op aarde volmaakt één met de belangen en wil van de Vader. Hij plaatste Zichzelf zo consequent aan de zijde van God en kwam voor Zijn belangen op, dat degenen die God smaadden, automatisch ook de Zoon van God verwierpen (Rom. 15:3). Als iemand zich openlijk aan de kant van de verworpen Christus stelt, die de vriendschap met de wereld verbreekt en de Heer Jezus dient, dan heeft hij de vaste belofte, dat de Vader hem zal eren.

Navolgen heeft iets met nabootsen te maken. Staan wij in de voetsporen van de Dienaar van God? Dienen wij Hem met de gezindheid en met het hart, dat Hij Zelf hier heeft getoond (zie 1 Petr. 2:21-23)? Dit omvat ook dagelijkse afhankelijkheid en een levendig gebedsleven!

De beloning voor trouw in het dienen en navolging is, dat de dienaar voor alle eeuwigheid met de Heer Jezus in het huis van de Vader – “waar ik ben” – zal leven (1 Thess. 5:10; Joh. 14:3). Dit is de plaats van eeuwige vreugde, waarin de Zoon van God altijd is geweest en nu als verheerlijkte Mens wordt verheerlijkt (Joh. 17:24). Bij Hem te zijn en Hem te zien is wat de hemel uitmaakt!*

Slechts één glimp van Hem in heerlijkheid, zal het zwoegen op aarde terugbetalen.

 

Waaraan wordt in ons leven zichtbaar, dat we de verworpen Jezus van Nazareth volgen? Hoezeer maken wij ons één met de belangen van God en wat zijn daarvan de praktische gevolgen voor ons? Kunnen wij de uitspraak “De smaadheden van hen die U smaden, zijn op mij gevallen” (Rom. 15:3) ook op ons leven toepassen? Met welk hart hart dienen wij?

NOOT:
1. Dit is ‘als slaaf dienen’.

 

Online in het Duits sinds 16.08.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW