5 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (16)

“Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld …” (Jes. 53:12a).

God is goed en rechtvaardig, altijd. Hij erkende wat de Heer Jezus volbracht, en dat Hij aan God terugbetaalde wat zondaars van Hem hadden geroofd. God is echter geen schuldenaar van een mens. Hij wil de Messias belonen voor alles wat Hij heeft gedaan voor de glorie van God. ‘Daarom’ verwijst naar alles wat de Heer Jezus heeft bereikt voor de glorie van God. Op basis van Zijn volbrachte werk behoren alle eer en rechten Hem toe.

Tegelijkertijd zal, volgens Gods plannen, de Heer Jezus Zijn overwinning delen met vele zonen. Hij is de Eerstgeborene onder vele broeders (Rom. 8:29) en verheugt Zich om met hen te delen wat Hij heeft verworven. Nu doet Hij dat met gelovigen die “geroepen” zijn uit het midden van Joden en heidenen. Na de opname van de gemeente zal Hij de resultaten van Zijn overwinning delen met verschillende groepen gelovigen. In de eerste plaats met de gelovige Joden uit de grote verdrukking; dan met het geheel herstelde Israël, en met de gelovigen van de heidense volken. Nadat alle oordelen voorbij zijn, zal Hij Zijn beloningen delen met de verschillende groepen die met Hem zijn verbonden in de hemel en op de aarde: met Zijn hemelse bruid, met het herstelde Israël, en met de volken die tot God teruggebracht zijn – in uitbreidende cirkels tot het einde van de aarde (Ps. 22:23-32).

Het delen van een erfdeel houdt in, dat Hij ons en deze groepen, “de grote” en “de sterke”, zal zien die met Hem, de Grote, verbonden zijn. Die resultaten kunnen nooit worden losgemaakt van Zijn lijden zoals er staat: “omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld”. Gezegend zij Zijn Naam voor altijd!

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Dan zullen wij met U verschijnen, met U in Uw koninkrijk regeren;
U zij de lof, en U de glorie, Lam van God voor zondaars geslacht.
J.G. Deck

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW