2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (24)

“Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft” (1 Kon. 19:18).

Elia bevond zich in een plaats van ontmoediging en zelfs depressie. Toen zijn ontmoediging begon, wendde hij zich niet tot de Heer voor kracht en hulp, maar in plaats daarvan zocht hij in zichzelf naar hulp en die werd niet gevonden. Toen begon hij naar anderen te kijken met een kritische blik en dit maakte het alleen maar erger voor de profeet van God. De Heer had Elia twee keer dezelfde vraag gesteld: “Wat doet u hier, Elia?” Toen hij eens helemaal alleen in de donkere grot was en hij antwoordde: “Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen” (1 Kon. 19:10). De Heer antwoordde hierop door te laten zien, dat Hij geïnteresseerd was in het spreken tot Elia met een stille zachte stem en niet in de sensationele ervaringen van het leven.

Maar Elia heeft nog meer lessen te leren, zijn ogen zijn nog steeds op de verkeerde plaats. De tweede keer vraagt de Heer hem: “Wat doet u hier?” Elia antwoordt op soortgelijke wijze: “Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen” (1 Kon. 19:14).

Wat heel leerzaam is, is dat de Heer niet onmiddellijk reageert op Elia’s kijk op de dingen. Maar in plaats daarvan bemoedigt de Heer Zijn profeet geduldig door hem iets nieuws te geven om te doen: “Ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu … zalven tot koning over Israël” (1 Kon. 19:15). Toen bemoedigde de Heer Elia door hem te verzekeren dat de bediening zal doorgaan door Elisa in zijn plaats te zalven. De Heer verzekerde Elia ook dat de vijand verslagen zal worden!

Net als Elia zijn er momenten in ons leven dat we ontmoedigd zijn en erg in onszelf gekeerd. We moeten eraan herinnerd worden dat de overwinning van de Heer is en dat “Hij Die in ons is, groter is dan hij die in de wereld is” (zie 1 Joh. 4:4). Soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien! Dan moeten we een stapje terug doen, diep ademhalen en weten dat onze God nog steeds op Zijn troon zit en alles onder Zijn controle heeft!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW