2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (21)

“Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen” (1 Kon. 19:5-6).

Elia was in een slaap van depressie; uitputting had zijn tol geëist. Het begon met ontmoediging, iets wat we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Maar Elia voedde die ontmoediging door zich op zijn situatie te concentreren, in plaats van in de tegenwoordigheid van de Heer te komen. Elia isoleerde zichzelf ook, hij was helemaal alleen. Soms als we helemaal alleen zijn, zijn we in slecht gezelschap, dit was het geval voor Elia!

Maar de Heer wilde niet dat Elia in deze positie van ontmoediging en depressie zou blijven, Hij zond een engel naar hem terwijl hij onder de bremstruik sliep en voorzag Elia van de voeding die hij nodig had. Elia werd wakker met een koek bij zijn hoofd gebakken op hete stenen en een kruik met water. Deze twee dingen herinneren ons eraan, dat ook wij voorzien zijn van voedsel, dat wij nodig hebben. Geestelijk gezien heeft de Heer gezorgd voor het Brood des Levens, de Heer Jezus, om in al onze behoeften te voorzien! Hij is in staat om ons tevreden te stellen en ons te ondersteunen in tijden van ontmoediging en zelfs in tijden van depressie, maar wij moeten ons met Hem voeden. Elia kreeg ook water te drinken. Dit herinnert ons aan het levende water van Gods Woord. Alleen dit levende water kan de dorst lessen die is ontstaan in de droge uitgedroogde wereld waarin wij leven.

Elia at en dronk en ging toen meteen weer liggen om in dezelfde houding verder te gaan, maar het liefdevolle hart van God wilde niet, dat Zijn knecht in die toestand zou blijven. De engel kwam een tweede maal tot Elia en raakte hem aan, zeggende: “Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.” Beste vriend, in tijden van ontmoediging is de reis te zwaar voor je: “Sta op en eet!” Voed je met het Levende Brood, de Heer Jezus Christus! Ga naar het Woord van God en leer van Hem. Voedt je met Hem als het Brood van God, Degene in Wie God behagen had voordat de tijd was. Geniet van Hem als het Brood dat uit de hemel is neergedaald, wees niet tevreden met iets anders dan het Ware Brood, de Heer Jezus!

Elia stond op, at, en liep door de kracht van het voedsel veertig dagen en veertig nachten (vs. 7). De Heer is in staat om je te sterken voor de reis die je vandaag moet maken, voedt je met wat Hij heeft voorzien door Zijn geliefde Zoon!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW