6 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (13)

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen” (Ps. 63:4-6).

 

David richt zijn aandacht naar boven en zijn hart begint van binnen over te lopen van lofprijzing! Hij begon zich bezig te houden met de trouwe liefde die God betoont aan hen die Hem vrezen! Eerder in de Psalm zegt David: “Mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U” (vs. 2). Hier verklaart David, “mijn ziel zal … verzadigd worden.” Er is geen feestmaal, dat de verbondenheid en gemeenschap met de God van het universum kan verslaan, Wiens liefdevolle goedertierenheid beter is dan het leven!

Alleen al de gedachte hieraan deed David opzwellen van lofprijzing aan zijn God. De Heer bevredigt de ziel met de heerlijkste lekkernijen, David beschrijft het als “merg en vet.” [1] Het merg is van vitaal belang voor de beenderen, het levert voeding aan de beenderen. Het merg en de vettigheid typeren de fijnste spijzen (Ps. 81:17; 147:14; Deut. 32:14; Jes. 25:6).

Voldoening en zang waren de ingrediënten van Davids hart dat vol was van tevredenheid. Bedenk dat David dit schreef toen hij in de woestijn was. Hij was gedwongen alles achter te laten wat hij had. Hij was als een voortvluchtige op de vlucht en toch steeg zijn hart op in lofprijzing! Het geheime ingrediënt was dat Davids hart was ingesteld op vertrouwelijkheid met zijn God. David was niet zozeer bezig met de zegeningen van zijn God, als wel met de ‘Zegenaar’ Zelf! Tenminste zestien keer gebruikt David het woord U of Uw, hij begint de Psalm met “O God U bent mijn God” en eindigt de Psalm met: “Maar de koning zal zich in God verblijden.” Het is duidelijk met ‘Wie’ hij zich door de Psalm heen bezighoudt. Maar wat even duidelijk is door de hele Schrift heen, is wie de eerste stap zet in vertrouwelijkheid, namelijk een liefhebbende God beweegt zich altijd eerst naar de voorwerpen van Zijn genade. We zien dit bij Adam en Eva, Noach, Abraham, tot aan u en mij toe! Het was een liefhebbend God waarover we lezen: “Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken” (Rom. 8:32)?

Neem een moment, zoals David, om de Heer te zegenen met je lippen en laat je mond Hem roemen met vrolijk zingende lippen!

 

NOOT:
1. HSV vertaald als vet. De Engelse NKJ heeft: “My soul shall be satisfied as with marrow and fatness.” De Duitse Elberfelder Bibel heeft “Mark und Fett”. In beide – de Engelse en de Duitse –  betekent het ‘merg en vet’.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW