18 jaar geleden

We are the Champions … (1)

 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars …

Juni 2004.

Nu de voetbalgekte weer is losgebarsten wil ik graag enkele opmerkingen maken naar aanleiding van de sport. Ook de Bijbel spreekt, zoals we zullen zien, op sommige plaatsen van sport. We kunnen daar zeker heel veel van leren.

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37)

Oefenen

Laten we beginnen met het oefenen. Gelukkig bestaat er nog veel meer dan sport; laten we nu maar eens zeggen: ja zelfs meer dan voetbal. Als men dat wist, dan zou je zeggen dat men dan geen genoegen meer zou nemen met deze voorbijgaande en geldverslindende gekte. Er is immers veel meer! Dat weten wij als Christenen, althans dat kunnen we weten. Nu moet je niet denken dat je sport niet zou mogen waarderen. Zeker wel! Ook ik kan dat en ben ook echt niet wereldvreemd wat dit betreft. Misschien stelt je het volgende teleur, maar toch is de oefening van het lichaam maar van weinig nut, volgens de Bijbel. De oefening van de godsvrucht is van veel groter belang omdat zij nuttig is voor “alle dingen” en betrekking heeft op “tegenwoordige en toekomstige dingen” (1 TimotheĆ¼s 4:7-8). Bij het beoefenen van elke sport is het zo, dat je moet oefenen, dat je moet trainen als je de sport wilt leren beheersen en sportieve resultaten wilt behalen. Kortom: OEFENEN. Als je ziet hoeveel de topsporters trainen om succes te hebben, zijn wij dan als Christenen, op zijn zachtst gezegd, niet “ontzettend graag” in de oefening van de godsvrucht? Het oefenen van de godsvrucht doe je door in gemeenschap met de Heer Jezus je weg te gaan; door de Bijbel te lezen en te overdenken waardoor je de weg leert te gaan met Hem; dit alles gepaard met gebed. Zo groei je in de godsvrucht. Godsvrucht is het “eerbiedigen van God” dus het vrezen van God. Dat is niet het bang zijn voor God, maar dat is vertrouwelijke omgang met Hem hebben.

Discipline, pijn, strijd, zweet, volharding en onthouding

Zoals de sporters van vandaag ook wel laten zien, is dat wanneer succes wilt hebben je ook moet volhouden. Dat vraagt “discipline”. Steeds maar volhouden, doorgaan. Dit gaat gepaard met pijn, met strijd en met het zweet van inspanning. Met het “oefenen van de godsvrucht” is het niet anders. Het zou normaal moeten zijn bij de Christen dat hij zich wil inzetten om toe te nemen in de het kennen van de Heer Jezus, om te groeien in het geloof. Dit betekent dat hij zich bezig houdt met het Woord van God omdat alleen door het beter leren kennen van de Bijbel hij groeien kan. De Heilige Geest wil hem daarin leiden. Dat vraagt ook discipline. Een Christen is ook een discipel (= leerling) van de Heer Jezus. In het woord discipel zit ook de gedachte “discipline”. Discipline hoort dus zeker ook bij het “oefenen in de godsvrucht”. Iemand die disciplinair is, luistert ook naar bevelen. Het bevel van onze Heer moet voor ons dan ook de enige maatstaf zijn. Uit liefde tot Hem luisteren we dan ook naar Zijn Woord en doen uit gehoorzaamheid wat Hij zegt. Liefde en gehoorzaamheid bijten elkaar in de Bijbel nooit, maar horen juist bij elkaar.

Daaraan nauw verbonden is ook het je onthouden van alles wat je maar hinderen kan, hoort (net als bij de sport) bij het oefenen van de godsvrucht. Dat leert ons de Bijbel in onder andere Hebreeen 12:2 waar we ondermeer dit kunnen lezen: “… laten wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt”. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je ergens om. De sporter doet het om een vergankelijke kroon, de Christen doet het om een onvergankelijke kroon. “En een ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onhoudt zich in alles; dezen dan, opat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke” (1 Korinthe 9:25). Moet de Heer ons ook niet vaak een gele kaart geven? Misschien zelfs wel een rode. Dan moet hij ons buitenspel zetten. Dan kan hij ons niet meer inzetten en zijn we onbruikbaar voor Hem geworden.

Meer dan overwinnaars

Maar we zijn als Christenen zelfs meer dan overwinnaars. Dat kan de sporter van vandaag nooit zeggen, hoe goed hij of zij ook moge zijn.

Er zijn drie bewijzen te vinden in dit gedeelte die tonen dat God voor ons is:

  1. God rechtvaardigt ons;
  2. God rechtvaardigt ons (vers 32);
  3. Christus stond op.

Ook is er niemand die ons als kinderen van God nog kan beschuldigen, want God neemt het voor ons op. Hij heeft ons gerechtvaardigd, Hij spreekt ons vrij omdat Hij ons ziet in Christus. Geen schijn van kans voor wie dan ook die ons wil beschuldigen, want Christus is voor ons gestorven. Bovendien zijn wij door God uitverkoren (vers 33). Laten we dat goed voor ogen houden. Ik wens je daarmee veel succes en veel vreugde in het genieten van die heerlijke positie in Hem.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW