18 jaar geleden

Wat is het gebed?

De duif die wanneer hij losgelaten wordt weer terugkeert met de olijftak; Genesis 8:10-11. Brengt vrede in ons hart!

De gouden ketting waarmee wij God vasthouden en niet loslaten voordat Hij ons zegent; Genesis 32:26.

De staf van Mozes die het water van troost tevoorschijn doet komen uit de rots van behoud; Exodus 17:5-6.

De ezelskaak van Simson die de vijanden verslaat; Richteren 16:15.

De harp van David waarvoor de boze geest vlucht; 1 Samuël 16:23.

De sleutel tot de schatten van de hemel; Mattheüs 7:7.

Bidden is géén geknoei met tijd maar brengt de “hemel” in beweging; Mattheüs 7:7-8; Openbaring 8:2-5; Handelingen 2:42;16:25;

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW