5 jaar geleden

Vuur (II) – Vaderhuis en … de poel van vuur

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW}

“In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen” (Joh. 14:2-3).

“… Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid” (Matth. 25:41).

Het huis van de Vader is van eeuwigheid af de ongeschapen woonplaats van de drie-enige God geweest. Er zijn veel woningen in dit huis (Joh. 14:2). Deze woningen zijn er altijd geweest. Maar ze zijn niet bewoond – het moment zal echter komen, dat deze woningen gevuld zullen zijn met de kinderen en zonen van God. Het eeuwig raadsbesluit van God zal in vervulling gaan, wanneer de Heer Jezus komt, en allen die hem toebehoren, tot Zich neemt in het huis van de Vader (Joh. 14:3).

In tegenstelling tot het Vaderhuis met zijn vele woningen, bestaat de hel niet eeuwig. De hel werd bereid (Matth. 25:41). En niet voor mensen, maar voor de duivel en zijn engelen. Maar als de mens naar de duivel luistert, dan zal hij ook zijn eeuwig lot moeten delen in de poel van vuur.

God heeft ons christenen vóór de grondlegging van de wereld tot het zoonschap bestemd (Ef. 1:4). Ook Gods genade gaat terug naar de achter ons liggende eeuwigheid. Dienovereenkomstig zijn er ook altijd de woningen geweest in het huis van de Vader.

Maar God heeft niemand ertoe bestemd om verloren te gaan. Daarom is het heel belangrijk, dat de hel niet van eeuwigheid af is, en ook oorspronkelijk niet voor de mensen bedoeld was!

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.07.2008.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW