Behouden

13 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Vijf dorpen (1)

Mattheüs 1 vers 18-23; Mattheüs 2 vers 1-15; Lukas 1 vers 26-35; Lukas 2 vers 1-38 2 Petrus 3 vers 18: “Groeit op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.” Inleiding De volgende overdenkingen laten ons kennismaken met de persoon van de Heer Jezus Zelf. Zo’n onderwerp is echter erg breed en daarom moet het begrensd worden. We hebben het opgedeeld in vijf delen, die elk een bepaalde periode uit het leven van onze Heer...

Lees verder
6 maanden geleden

Het boek Jozua (14) – Het Pascha

Bijbelgedeelte:  Jozua 5 vers 10   “Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde [broden] van oprechtheid en waarheid” (1 Kor. 5:7-8). Gods wegen zijn niet toevallig of verzonnen. Precies 40 jaar voordat de kinderen van Israël hun kamp opsloegen in Gilgal, waren ze nog steeds slaven in Egypte. God had hun reis en de dag van hun intocht in het beloofde...

Lees verder
6 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10d)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (vs. 17).   Dit vers toont ons het karakter van de openbaring van God in de Zoon: Hij wil redden en niet oordelen. Wanneer we dit zien tegen de achtergrond van 4000 jaar geschiedenis van de mensheid, waarin God alle wegen met de mens had geprobeerd in de...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (47)

Handelingen 26 vers 24-32; 27 vers 1-44 Vers 24-29 Festus, die in duisternis verkeerde, begreep de taal van Paulus niet en dacht, dat hij een waanzinnige was. Hij gaf toe, dat hij veel kennis had, maar dacht dat dit hem buiten zinnen bracht. “Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest <van God> is, want het is hem dwaasheid” (1 Kor. 2:14). Paulus sprak wijze en ware woorden. Als de gelovige door de Geest woorden kan spreken...

Lees verder
1 jaar geleden

Heilsfeiten (2)

De toestand van de mens voor God Gods getuigenis over de mensen Mensen die zich zorgen maken over hun redding moeten eerst hun toestand voor God erkennen. Het is belangrijk, dat zij begrijpen hoe God Zelf over hen oordeelt. Zolang zij illusies hebben of onwetend blijven over hun toestand voor God, weigeren zij gered te worden door de genade van God. Alleen wanneer zij het getuigenis van God, dat Hij over hen aflegt erkennen en aanvaarden, ontvangen zij het getuigenis...

Lees verder
2 jaar geleden

De opdracht van God aan Jona (1)

Jona 1 vers 1-2 “Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” Zo begint deze kleine maar zeer bekende profeet Jona. Er wordt nergens uitdrukkelijk vermeld, dat Jona de auteur van dit boek is, maar we kunnen het waarschijnlijk wel aannemen. Een aanwijzing is dat alle beschreven personen er goed vanaf komen, behalve hijzelf. Hij noemt...

Lees verder
3 jaar geleden

De Openbaring (12)

Openbaring 7 Invoeging tussen het zesde en zevende zegel Na het zesde zegel komt er een pauze waarin we een gelovig overblijfsel zien, dat op aarde gered wordt. In hoofdstuk 6 vers 9-11 zagen we al een ander overblijfsel gered voor de hemel. Het overblijfsel omvat hier twee groepen mensen: aan de ene kant een bepaald aantal uit Israël en aan de andere kant een niet te tellen schare uit de volken. Het overblijfsel uit de 12 stammen van Israël...

Lees verder
3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (16)

“Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren” (Ps. 50:15).   De eerste keer dat we in de Schrift lezen over iemand die de Heer aanroept, vinden we in Genesis 4 vers 26: “En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.” De nakomelingen van Seth leefden in tegenstelling tot de nakomelingen van...

Lees verder
4 jaar geleden

Vuur (V) – De Normandie brandt …

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW} Het Franse passagiersschip “Normandie”1 maakte zijn eerste reis in 1935. Dit indrukwekkende cruiseschip was op dat moment het modernste en elegantste schip ter wereld. Tijdens de Tweede...

Lees verder
4 jaar geleden

Vuur (II) – Vaderhuis en … de poel van vuur

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW} “In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats...

Lees verder