2 jaar geleden

Vreugde bij het gebed …

“Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn” (Ps. 141:2)

Over het algemeen beschouwen wij het gebed als een waardevol middel tot zegen voor de mensheid, maar zelden denken wij eraan dat het iets is dat Gods hart verblijdt. Er zijn boeken geschreven over “altijd bidden en de moed niet verliezen” (verg. Luk. 18:1), maar daarin wordt zelden vermeld, dat bidden een handeling is die de Vader welgevallig is …

Het is heel duidelijk, dat de psalmist het hart van de Heer wilde verblijden met zijn gebed. Dat moet een aanzienlijke invloed hebben gehad op zijn gebedsleven. Ook wij zouden onze gebedsgewoonten van tijd tot tijd moeten onderzoeken om na te gaan of ze God de eer geven die Hem toekomt.

De aansporing “laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade” opdat “wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd” (Hebr. 4:16) kennen wij maar al te goed. Het gaat om wat wij nodig hebben voor ons lichaam en onze ziel. Maar hier hebben we een vorm van gebed die ons uit de sfeer van onze noden verheft tot een van voorrecht en vreugde.

Het is een echt een grote zegen dat wij door onze gebeden God zoet ruikende wierook kunnen aanbieden. Wat een wonder is het dat wij met onze mentaliteit en onze zwakke woorden “de hoge en verhevene die de eeuwigheid bewoont” kunnen behagen (Jesaja 57, 15). Misschien zouden wij meer vreugde vinden in het bidden als wij ons bewust waren van de vreugde die het de Vader brengt.

God wil dat wij Hem vertrouwen. Hij is vereerd wanneer wij Hem op Zijn Woord geloven, vertrouwen in Hem hebben en de dingen van dit leven in Zijn machtige handen laten.

The Good Seed – 24 september 2014

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW