9 maanden geleden

Volhardt in het gebed …

“… volhardt in het gebed” (Rom. 12:12); “Bidt onophoudelijk …” (1 Thess. 5:17).

 

George Müller, de weesvader van Bristol, legde het op zijn hart om te bidden voor de redding van vijf mensen. Hij bad dag na dag. Na 18 maanden was de eerste bekeerd. Müller dankte en ging door met bidden. Jaren later bekeerde zich de tweede. Müller dankte en volhardde in het gebed. Jaren gingen voorbij. Tenslotte bekeerde zich de derde van de vijf mensen.

Müller prees God – en ging door met bidden. Toen hij dit vertelde, waren er reeds 36 jaren van dagelijks gebed voor deze mensen verstreken. Kort voor zijn dood, kwam de vierde tot geloof. Müller zal verder gebeden hebben. Maar hij heeft de bekering van de vijfde niet meegemaakt – deze ziel bekeerde zich pas na de dood van Müller.

Dit moet ons aanmoedigen om met volharding te bidden. “Volhardt in gebed!” God zal een antwoord geven op Zijn tijd.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.05.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW