13 jaar geleden

Slecht humeur

Een matig cijfer voor Engels, stomme opmerkingen van vriendinnen over de nieuwe schoenen, en dan nog de nogal langdurige stress-situatie met haar ouders (zo ervaart zij het in ieder geval) – Karin’s humeur is ver onder nul. Haar zenuwen zijn sinds haar zoektocht naar een opleiding toch al sterk gespannen. En haar beste vriendin, overal populair, heeft alles al in kannen en kruiken. Toen haar broer Marco ‘s avonds ook nog commentaar op Karin’s kapsel ten beste gaf, had het bijna meer dan alleen een woordenstrijd gegeven. Daarbij wil Karin absoluut als een Christin leven, omdat zij zich al enkele jaren geleden tot de Heer Jezus bekeerd had. Maar tijdens de stemming-crisis is daarvan niets te zien … En naderhand is zij vaak heel ongelukkig over zichzelf … Kennen wij dat ook niet?

Een matig cijfer voor Engels, stomme opmerkingen van vriendinnen over de nieuwe schoenen, en dan nog de nogal langdurige stress-situatie met haar ouders (zo ervaart zij het in ieder geval) – Karin’s humeur is ver onder nul. Haar zenuwen zijn sinds haar zoektocht naar een opleiding toch al sterk gespannen. En haar beste vriendin, overal populair, heeft alles al in kannen en kruiken. Toen haar broer Marco ‘s avonds ook nog commentaar op Karin’s kapsel ten beste gaf, had het bijna meer dan alleen een woordenstrijd gegeven. Daarbj wil Karin absoluut als een Christin leven, omdat zij zich al enkele jaren geleden tot de Heer Jezus bekeerd had. Maar tijdens de stemmingscrisis is daarvan niets te zien … En naderhand is zij vaak heel ongelukkig over zichzelf.

Toegegeven, de geschiedenis is verzonnen. Maar in de een of andere vorm heeft wel ieder van ons met zulke fasen te kampen (gehad). Dat is niet noodzakelijk afhankelijk van leeftijd of geslacht. Of hoort dat juist eenvoudig daarbij, dat iemands zenuwen wel eens de baas worden? “Dat is mijn karakter, daaraan kan ik niets veranderen”, zegt men dan gemakkelijk. En wanneer de zenuwen “oververhit” zijn, heeft men zich immers ook niet meer onder controle, toch?

Gespannen zenuwen en een slecht humeur zijn twee dingen

De Heer is bereid ons te troosten “als een die zijn moeder troost” (Jesaja 66:13) en te helen de “gebrokenen van hart” (Psalm 147:3). Zo kent de Heer ook uw mijn “zenuwenkostuum”, waarvan misschien juist nu veel gevergd wordt. Dan mogen wij tot Hem roepen, ja luid roepen, en zullen Zijn wonderbare hulp ervaren.

Maar een slecht humeur ontstaat in de regel, wanneer wij onze stemmingen vrij de loop laten en de gespannen zenuwen misschien zelfs als oorzaak daarvoor aanzien. “De leraar werkt mij vandaag geweldig op de zenuwen”. “Waarom moest Nico dan juist vandaag ziek worden, wij zouden toch morgen naar een huwelijksfeest?” Meestal gaan er dan nog meer dingen fout, en dan is het met ons goede gedrag voorbij. Dat wordt dan (ook) door de anderen opgemerkt. Is dat de werking van het nieuwe leven in ons? “Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan” (Efeze 4:31). De “woede in de buik” is natuurlijk niet beter dan een luide aanval.

De diagnose van de bijbel luidt ook ondubbelzinnig: “Slecht humeur” in deze zin is zonde. Hebben wij dat al eens niets ontziend op ons laten inwerken? Geneeskundige behandeling kan in de regel alleen na een succesvolle diagnose beginnen1. Dat geldt ook voor ons leven als discipelen van de Heer Jezus. Overigens: Zijn wij op zo’n dag met met echt gebed en Gods Woord begonnen?

Hoe kom ik weer uit dit diepe stemmingsdal?

Het eerste is zeker altijd het intensieve gebed tot de Heer. Wanneer iets fout loopt, dan kan alleen een direct, oprechte belijdenis de basis voor de verandering scheppen. En laten we daarna verder bidden, opdat de Heer ons de kracht geeft nu niet weer innerlijk op te vliegen of te wanhopen! Wij mogen Hem voor Golgotha, voor het kindschap van God, voor alle goede dingen in ons leven danken. Wanneer we dan een tekst uit de bijbel lezen, schijnt de actuele probleemsituatie meestal in een geheel ander, niet meer zo zwaar belastend licht te staan. Dan hebben we ook geen stemming in ons nodig “om op te kroppen”, maar kunnen alles voor Hem neerleggen. De Heer roept Zijn discipelen op bij Hem uit te rusten, en de discipelen vertelden Hem dan ook “alles” (Markus 6:30-31).

Misschien hebben wij ook al eens geprobeerd, nadat iets fout was gegaan, een zelfverbeteringsmethode aan te wenden. Men spreekt zichzelf toe om de volgende keer niet zo uit je vel te springen, je niet zo te ergeren, en werkt dan hard aan zichzelf – zoals men zegt en ook meent. Dat kan zelfs een paar maal goed gaan, maar is geen definitieve oplossing. Want daarmee meeent men nog, dat men zelf in staat is de crisis zonder de kracht van de Heer te kunnen bedwingen. Maar dat redden wij niet. Wij moeten ons probleem, bijvoorbeeld ons opvliegen, werkelijk aan de Heer Jezus over te geven. Alleen wanneer Hij ons “vormt” en “omvormt”, heeft genezing een kans. Ook dan zal er zeker “terugval” zijn. Maar zelfs dan mogen wij altijd weer opnieuw naar Hem gaan, je weet immers dan, naar Wie je gaan kunt.

Helemaal niet eerst “instorten”!?

Er zijn situaties en fases, die werkelijk niet gemakkelijk zijn en waar wij in het bijzonder het gevaar lopen “in te storten”. Ken jij je zwakke punten? Wanneer weer een “onweer” opkomt, een innerlijk onbehagen in je opkomt, zoek dan de Heer in gebed en vraag Hem om hulp. Bovendien kun je misschien je gedachten op iets anders concentreren, of aan een andere taak beginnen. Precies zoals de eerste Christenen hebben wij ook groei in het geloof nodig: Het afleggen van slechte gewoonten en het aandoen van de nieuwe mens (Kolosse 3:5-12). En zo kan ook een misschien “labiel” karakter sterk worden – in de Heer. Begeef je niet juist in een fase van nerveuze spanning in kritische situaties. En wanneer het toch nodig is: De Heer wil en zal je niet alleen laten! Zijn nabijheid mogen we juist in moeilijke levensdagen in het bijzonder nadrukkelijk ervaren.

Martin Schäfer, © Folge mir nach

1. De Heer Jezus bad voor de innerlijke genezing van Petrus zelfs al, vóór hij ten val kwam (Lukas 22:32)!

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW