6 jaar geleden

Slecht advies van een gelovige

“… zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, … Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, … Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan?” (Ruth 1:8-11)

Slecht advies van een gelovige

“Keer terug!” Waarheen? Ga terug naar de hel? Ga terug naar de poel van vuur en zwavel? Ga terug naar Moab en zijn goden, en naar de hel aan het einde? Want dat is de werkelijke betekenis ervan. En dit is het advies van iemand die de levende God kende. Haal alles wat je kunt uit de wereld, en eeuwig verderf aan het einde. Zelfs de wereld kijkt op christenen die op zo’n wijze handelen, met minachting neer.

Pas er voor op dat u op een of andere manier ook maar een beetje aan de waarheid afdoet; door zo te doen verlies je alles en ontvang je niets. Toch lijken de woorden van Naomi goed en geloofwaardig. “Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen” (vs. 8). “Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden” (vs. 9). Wat een aanfluiting! Draai Hem je rug toe en zoek rust! Wat zouden ze haar hebben kunnen antwoorden? “We hadden alles, en het is allemaal weggevaagd door de dood. Onze beker was vol, maar het is allemaal ten gronde gegaan, en wij zijn leeg en eenzaam in de wereld, we willen iets wat levend is en blijft bestaan”.

Juist zulke zielen zijn voor God geschikt om binnen te komen, te vullen, te troosten en rust te geven. En ze lijken serieus te zijn ook, en zeggen: “Voorzeker, wij keren met u terug”. Ze lijken zo geïnteresseerd, zo betrokken erover, zoals een hart nagenoeg kiest voor Christus. Maar Naomi zei: “Keer terug”. Hoe kon ze dat zeggen? Weg van God! Keer terug naar de wereld; de wereld die hen geen voldoening geven kon! Naomi was het ware beeld van sommige onoprechte, kruis-mijdende mensen, die geen verwachting hebben dat andere mensen gered kunnen worden; het is genoeg voor hen om te weten dat ze zelf gered zijn.

W.T.P. Wolston, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW