9 jaar geleden

Prediken

De noodzaak om dit belangrijke onderwerp te overwegen is zeer groot. De trend in het Christendom is je ver weg houden van gezonde verklarende prediking van het Woord van God. Zijn Woord is aan de kant gezet en inzichten en meningen van de mens domineren het toneel. Een vorm van religieus entertainment lijkt vandaag veel van wat er op podiums gevonden wordt, te doordringen. Producer-talent en spectaculaire presentaties vergezeld van stemmig ingestelde muziek is de norm voor duizenden christenen. Wat heeft God hierover te zeggen? Wat is Zijn voorgeschreven orde? Welke methode van communicatie van de christelijke waarheid heeft Zijn mandaat? De schrijvers van het Woord van God stimuleren de communicatie van geestelijke waarheid door geestelijke middelen, zowel in de samenkomsten van Gods volk als ook in de verspreiding van het evangelie in de wereld.

Er is een grote behoefte aan zorgvuldige verklarende prediking en onderwijs op een opeenvolgende wijze van de boeken van de Bijbel. De noodzaak om te prediken over fundamentele thema’s van het geloof is ook essentieel voor de opbouw van Gods volk. Het gevaar van het presenteren van gevarieerde en diverse kostbare gedachten, en korte ‘lieve praatjes’, alleen maar om het uur te vullen, zal niet volstaan. De prediker moet van God leren, zijn taak en zijn gave toe te passen tot duidelijk voordeel van de hoorders.

Dan is er de belangrijk zaak van het evangelie-werk in de publieke arena. Hoe dringend is de behoefte om tot die massa’s te prediken die maar steeds verder gaan zonder een gedachte aan de eeuwigheid. Gelukkig gebruikt God nog steeds deze communicatiemiddelen die Hij heeft gemachtigd. Helaas, er is te veel surrogaat in de gewetensvolle zoekende evangelie-prediking. Straatprediking in de openlucht wordt door mime, dans en acteren vervangen; allesbehalve een eenvoudige prediking van het evangelie van de genade van God. De pseudo-evangelist denkt dat zijn nieuwigheid de mensen tot Christus zullen brengen. Maar zijn (of zelfs haar) ongehoorzaamheid aan de wil van God verraadt, dat zij zelf geen trouwe discipelen zijn hoewel zij proberen anderen discipelen te maken! De kracht van de evangelisatie ligt in het Woord van God; het heeft niets te maken met techniek. Niet dat de prediker de wijze van het doen van zijn werk moet negeren; inderdaad moet hij zoeken naar aangename woorden, “maar dan wel woorden van waarheid” (Pred. 12:10). Hij behoort niet een samenraapsel van vrome gemeenplaatsen naar zijn toehoorders te gooien, zonder geestelijke bedachtzaamheid en voorbereiding, maar hij moet wijs zijn om zielen te winnen (Spr. 11:30). Het Woord dat hij predikt, zal hem ook in zijn werk instrueren: “Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken” (1 Kor. 2:13).

Ons gebed is dat de lezer wordt geoefend in deze geweldige dienst, en als hij hiertoe geroepen is, het ook te doen volgens de bijbelse principes. Het apostolische bevel staat er nog steeds: “Predik het Woord” (2 Tim. 4:2; vgl. Rom. 10:8; 1 Petr. 1:25; etc…).

 

Edwin N Cross

© From Truth & Testimony 2008

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW