6 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (6)

Vers 10: “Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.”

We begrijpen nu waarom de jongere God moet zoeken met heel zijn hart. Want ver verwijder van de Heer en Zijn woord kan men alleen maar dwalen. De genegenheid die tot God gericht is in de geest van gebed, gecombineerd met een besef van eigen zwakheid en onvermogen, zal een antwoord vinden in het Woord. Zo kan de jonge christen op de goede weg blijven. Zonder deze bron van hulp kan men helemaal afdwalen, zelfs als men heel oprecht leeft in deze wereld. Het brandende verlangen om de gedachten van God in Zijn Woord te onderzoeken zal ons pad verlichten. We nemen toe in kennis en alle wijsheid en worden ervoor behoed om in zonde te vallen. Zo beschermen dagelijkse gehoorzaamheid aan Gods Woord en ernstig gebed de gelovigen tegen elke val.

 

M. Roy en Filipczak; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.09.2012

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW