Het Woord van God

34 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 dag geleden

De mens – zoals God hem ziet (3)

Romeinen 7 vers 22; 2 Korinthe 4 vers 16-18; Efeze 3 vers 14-17   God heeft de eerste mens zeer goed geschapen. Maar Adam viel in zonde. Als resultaat werd de eerste mens de oude mens, die doet wat voor God kwaad en verkeerd is. Gelukkig houdt de menselijke geschiedenis daar niet op. Met onze bekering gebeurde er iets wonderbaars met ons, dat een grote uitwerking op ons leven heeft: we hebben de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens...

Lees verder
1 maand geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
2 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (2)

Trouw Spreuken 31 vers 11: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken.” De trouw van deze vrouw wordt beloond door het vertrouwen van haar man. Hij kon vol vertrouwen het hele huishouden aan haar overlaten en erop vertrouwen dat zij alles naar zijn smaak zou regelen. Zijn de “aan ons toevertrouwde goederen” – de kostbare waarheden van het Woord van God – en de ons toevertrouwde taken in het werk van de Heer...

Lees verder
4 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (5)

2 Korinthe 8 vers 2-4; Filippi 1 vers 7; Filippi 4 vers 10-16   Wij willen onze korte beschouwingen over de verschillende dingen die de gelovige “vanaf de eerste dag” moeten kenmerken niet afsluiten zonder een bezoek in gedachten te brengen aan de Filippenzen om na te gaan wat ook deze broeders vanaf het begin vervulde. Op zijn tweede zendingsreis was de apostel Paulus naar Europa gekomen en maakte hij ook een tussenstop in Filippi (Hand. 16). Zijn heldere fakkel...

Lees verder
4 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (1)

Lukas 10 vers 39; Handelingen 8 vers 39   In het leven van een mens zijn er dingen die hij vanaf zijn geboorte moet doen, wil hij gedijen, zich ontwikkelen en groeien. Zodra hij van zijn moeder is gescheiden, moet hij ademen, steeds weer voedsel van buitenaf tot zich nemen en verteren, slapen en wakker worden, enzovoort. Als hij stopt met een van deze activiteiten, zal de moeder daar niet onverschillig aan voorbij gaan. De alarmbellen zouden rinkelen. Een dergelijke...

Lees verder
7 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (37)

Handelingen 17 vers 32-34; 18 vers 1-11 Hoofdstuk 17 vers 32-34 Vers 32-34 Paulus besloot zijn toespraak in Athene met de verkondiging van drie grote feiten: God beveelt nu alle mensen, waar ook ter wereld, zich te bekeren; God zal op een bepaalde dag de wereld in gerechtigheid oordelen; God heeft een Man tot rechter aangesteld, en Hem uit de doden opgewekt als zeker bewijs van dit feit. “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen; en...

Lees verder
7 maanden geleden

Een kwestie van prioriteiten …

Bijbelplaatsen: Mark. 10:21; Joh. 9:25; Ps. 27:4; Luk. 10:42; Fil. 3:13,14. Zolang we op aarde zijn, moeten we de juiste prioriteiten stellen. De volgende verzen kunnen ons helpen om ons (weer) meer op het wezenlijke te concentreren. Van de vele dingen die in het leven van alledag op ons afkomen, moeten wij onze aandacht richten op dat éne ding dat de Heer door Zijn Woord en Geest op ons hart legt. Eén ding ontbreekt u: liefde tot de Heer en...

Lees verder
7 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (109)

Melk of bruin brood? “En [het] boek van de profeet Jesaja werd hem gegeven; en toen hij het boek had ontrold, vond hij de plaats waar geschreven stond …” (Luk. 4:17). Aan het begin van Zijn openbaare dienst predikte de Heer Jezus het evangelie van het Koninkrijk en onderwees Hij in de synagogen van Galiléa. Op een sabbat stond Hij op in de synagoge van Nazareth om het Woord van God te lezen. Hij ontrolde de lange boekrol en vond...

Lees verder
8 maanden geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (4)

Handelingen 20 vers 32-38 God en het woord van Zijn Genade “En nu draag ik u op aan God en aan het woord van Zijn genade, die machtig is op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden” (vs. 32). Paulus maakt duidelijk dat er geen apostolische opvolging is. Kort tevoren sprak hij over zijn vertrek en nu beveelt hij de gelovigen niet aan tot een volgend apostelschap, maar tot God en het woord van Zijn genade. Deze...

Lees verder
9 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (106)

Waar leeft u van? “Er staat geschreven: ‘niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat” (Matth. 4:4). Het is opvallend dat de Heer Jezus niet eenvoudig spreekt over het Woord van God in de woestijn in algemene zin. Hij wacht op een directe opdracht of een concreet woord, dat “door de mond van God” wordt gesproken. In Jesaja 50 vers 4 zien we dat Hij iedere morgen Zijn oor...

Lees verder