Het Woord van God

26 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (106)

Waar leeft u van? “Er staat geschreven: ‘niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat” (Matth. 4:4). Het is opvallend dat de Heer Jezus niet eenvoudig spreekt over het Woord van God in de woestijn in algemene zin. Hij wacht op een directe opdracht of een concreet woord, dat “door de mond van God” wordt gesproken. In Jesaja 50 vers 4 zien we dat Hij iedere morgen Zijn oor...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (105)

De wil van God onderzoeken/beproeven   “Er staat geschreven: ‘Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat’“ (Matth. 4:4). In tegenstelling tot Adam en Eva werd de Mens uit de hemel gekenmerkt door het feit dat Hij permanent weigerde de weg van de afhankelijkheid te verlaten, toen Hij daartoe onder de meest ongunstige omstandigheden door Satan werd aangespoord. Hoewel Hij de macht had om water in wijn te veranderen...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (103)

Liefde voor het Woord of geestelijke hongersnood?   “Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft … Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan …” (Ex. 16:15,16). De Heer Jezus had een groot vreugde in het Woord van God. Voor Hem was het niet alleen een dagelijkse verplichting om te lezen, maar versterkend voedsel voor Zijn ziel. Hij zou met de psalmist kunnen zeggen: “Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (102)

Het Woord van God in het hart   “Welzalig de man …  die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt” (Ps. 1:1,2). Het Woord van God wordt op verschillende manieren aan de gelovige gegeven: als licht voor de weg, als voedsel voor de ziel en als wapen in de strijd. De Zoon van God leefde niet alleen in een permanente houding van gebed en onder de leiding van de Geest, maar...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (08)

Bijbelgedeelte: Lukas 22 vers 31–32   Het herstel van Petrus   Nu kunnen we kijken naar de herstellende genade van de Heer. Net als in het geval van Petrus zien we zeven stappen die Petrus terugvoeren naar de volle gemeenschap met de Heer. Ze tonen ons de sporen van een volledig herstel. Interessant is dat deze daad van genade al voor Petrus’ val begint. Wat heerlijk dat de Heer onze toekomst kent en zich van tevoren tot ons wendt! Stap...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (04)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 51 Stap 4: Petrus reageert vleselijk   “En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem het oor af.” Uit Johannes 18 weten we dat deze “krijgshaftige discipel” Petrus was. Omdat Petrus niet gebeden heeft, mist hij nu de geestelijke kracht om te doorstaan wat hem te wachten staat. Petrus was altijd snel met handelen. Deze man, vaak zo zelfverzekerd, slaapt...

Lees verder
4 maanden geleden

De ware wijnstok (6)

Leestijd: 3 minuten “Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren” (Joh. 15:6-7). Een rank die aan de wijnstok vastzit, kan verdorren en nutteloos worden voor de wijnbouwer. De redenen voor verdorring kunnen een breuk ergens in de tak, een...

Lees verder
5 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (30)

Hoofdstuk 13 (vervolg) Vers 29-31 Nadat zij de Heer ter dood hadden gebracht en Hem in een graf hadden gelegd, kon het volk niets meer doen. Ze dachten dat ze klaar waren met de Zoon van God. Maar nu kwam God tussenbeide: “God echter heeft Hem uit [de] doden opgewekt.” Het grote feit van Christus’ opstanding moest voortaan onder de Joden worden aanschouwd. Maar dit was nu juist wat de heersers van de Joden niet wilden geloven. Zij hadden de...

Lees verder
9 maanden geleden

Juist denken over God

Leestijd: 2 minutes De wereld vertelt ons voortdurend hoe we moeten denken, zelfs wat we over God moeten denken! Maar Paulus spoort ons aan om ‘anders’ te denken over wie God is, en zegt: “Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft...

Lees verder
12 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (17)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] Woord van God” (Ef. 6:17).   Geestelijke strijd (deel zeventien)   We hebben het verschil gezien tussen de Schriften, (de graphe), de boodschap van die geschriften (de Logos) en specifieke verklaring betreffende de boodschap, (de rhema). Sommigen vragen zich misschien af: “Hoe ziet dit er eigenlijk uit?” Zoals op elk gebied van het leven, is de Heer Jezus het beste voorbeeld om naar te...

Lees verder