Het Woord van God

39 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (6)

Vers 10: “Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.” We begrijpen nu waarom de jongere God moet zoeken met heel zijn hart. Want ver verwijder van de Heer en Zijn woord kan men alleen maar dwalen. De genegenheid die tot God gericht is in de geest van gebed, gecombineerd met een besef van eigen zwakheid en onvermogen, zal een antwoord vinden in het Woord. Zo kan de jonge christen op de goede weg...

Lees verder
4 maanden geleden

Het leven van David (18)

2 Samuel 7 David wil voor God een huis bouwen   De ark van het verbond is nu in Jeruzalem en staat in een tent (2 Sam. 6:17). Nu heeft David al een volgende wens: hij wil een huis voor God bouwen. Deze wens was ongetwijfeld goed (1 Kon. 8:18), en toch is het niet hij die het huis moet bouwen, maar zijn zoon Salomo. Salomo zal “zijn werk aannemen.” David bouwt geen huis voor God. Maar God bouwt een...

Lees verder
7 maanden geleden

Het boek Jozua (09)

De weg naar het beloofde Kanaän   Bijbelgedeelten: Jozua 3 vers 9-17; Jozua 4 Efeze 2 vers 4 en 5: “God … heeft ons … levend gemaakt met Christus.” Efeze 1 vers 19-20: “… en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse...

Lees verder
11 maanden geleden

Discipelen maken vandaag

12 april 2023 Handelingen 14 vers 21-22: 21. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22. en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. Het woord “discipel” wordt nooit verder gebruikt dan het boek Handelingen! In de brieven zien we de volgelingen...

Lees verder
12 maanden geleden

Het kennen van God

Hebreeën 8 vers 11: “Want zij zullen Mij allen kennen, van [de] kleine tot [de] grote … .” De gedachte iets te begrijpen betekent eenvoudigweg een juist inzicht te hebben in de aard van het onderwerp en zich aan te passen aan de aard van dat onderwerp. De gedachte God te kennen betekent een intieme, persoonlijke kennis van Hem te hebben. Het is niet iets, dat we in een reageerbuis kunnen stoppen; het is iets, dat dagelijks in ons moet...

Lees verder
1 jaar geleden

De mens – zoals God hem ziet (3)

Romeinen 7 vers 22; 2 Korinthe 4 vers 16-18; Efeze 3 vers 14-17   God heeft de eerste mens zeer goed geschapen. Maar Adam viel in zonde. Als resultaat werd de eerste mens de oude mens, die doet wat voor God kwaad en verkeerd is. Gelukkig houdt de menselijke geschiedenis daar niet op. Met onze bekering gebeurde er iets wonderbaars met ons, dat een grote uitwerking op ons leven heeft: we hebben de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens...

Lees verder
1 jaar geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (2)

Trouw Spreuken 31 vers 11: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken.” De trouw van deze vrouw wordt beloond door het vertrouwen van haar man. Hij kon vol vertrouwen het hele huishouden aan haar overlaten en erop vertrouwen dat zij alles naar zijn smaak zou regelen. Zijn de “aan ons toevertrouwde goederen” – de kostbare waarheden van het Woord van God – en de ons toevertrouwde taken in het werk van de Heer...

Lees verder
1 jaar geleden

Vanaf de eerste dag (5)

2 Korinthe 8 vers 2-4; Filippi 1 vers 7; Filippi 4 vers 10-16   Wij willen onze korte beschouwingen over de verschillende dingen die de gelovige “vanaf de eerste dag” moeten kenmerken niet afsluiten zonder een bezoek in gedachten te brengen aan de Filippenzen om na te gaan wat ook deze broeders vanaf het begin vervulde. Op zijn tweede zendingsreis was de apostel Paulus naar Europa gekomen en maakte hij ook een tussenstop in Filippi (Hand. 16). Zijn heldere fakkel...

Lees verder
1 jaar geleden

Vanaf de eerste dag (1)

Lukas 10 vers 39; Handelingen 8 vers 39   In het leven van een mens zijn er dingen die hij vanaf zijn geboorte moet doen, wil hij gedijen, zich ontwikkelen en groeien. Zodra hij van zijn moeder is gescheiden, moet hij ademen, steeds weer voedsel van buitenaf tot zich nemen en verteren, slapen en wakker worden, enzovoort. Als hij stopt met een van deze activiteiten, zal de moeder daar niet onverschillig aan voorbij gaan. De alarmbellen zouden rinkelen. Een dergelijke...

Lees verder