10 jaar geleden

Opvoeding van kinderen verboden?

Overal wordt met ouders afgerekend, die hun kinderen op willen voeden. Ook de kerk houdt geen halt bij dit afwenden van Gods Woord.

Het is nauwelijks te geloven: politici willen ons wijsmaken dat men kinderen vandaag niet meer hoeft op te voeden. Dat schijnt in hun ogen vanzelf te gaan. Kinderen weten al wat ze willen. Zij hebben ons ouders niet nodig – hoogstens nog daarvoor dat we het geld verschaffen dat zij weer kunnen uitgeven – uiteraard, hoe ze dat willen. Grenzen mogen niet worden gesteld – daarmee gaat men immers tegen de zelfontwikkeling van kinderen in. En straf is bij wet verboden – Tucht betekent immers geweld tegen kinderen, zij het geestelijk of lichamelijk.

Het erge: Nu blaast ook de Evangelische Kerk in dezelfde hoorn. In Chrismon, hun gemeenschappelijke tijdschrift, laten zij verkondigen dat diegenen die de Bijbel verkeerd begrijpen, voor discipline en orde pleiten, ook voor straf pleiten. Beter heeft de Bijbel opvoeder John Amos Comenius begrepen. Men zegt dat hij opvoeders tijdens de Dertigjarige Oorlog aanbevolen zou hebben: “Alles stroomt uit eigen beweging, geweld was verre van de dingen”. Hij heeft een christelijk ideaal tot zijn recht laten komen: opvoeding zonder enig geweld.

Het is een schande dat een van de grote “kerken” zich zo ver verwijderd van Gods Woord verwijderd heeft. Wat lezen we daar?

• “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt” (Rom. 3:10 – Herziene Staten Vertaling) – dat geldt ook voor kinderen. Hen uit eigen beweging te laten stromen betekent, hen in hun zondigheid te laten zondigen. Het leidt hen alleen maar verder weg van God.

• “Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem” (Spr. 13:24 – Herziene Staten Vertaling). Dit is niet een bevel voor christenen, maar een indicatie van de wijsheid van Salomo, die ook vandaag nog spreekwoordelijk is, maar hier totGods Woord behoort. Geen wonder dat Chrismon dit vers negatief citeert. Wat kun je nog meer tegen Gods Woord zeggen, als een bepaalde uitspraak niet past? Men kan het als tijdgebonden neerzetten, en dus de eigen, menselijke en theologische wijsheid boven het goddelijke stellen. Helaas is dit vandaag realiteit in de kerk.

• tekstplaatsen als Spreuken 13 vers 24 zijn er meerdere. Ze allen getuigen wat Gods gedachten over de opvoeding zijn: Wij moeten onze kinderen liefhebben, en dat houdt in dat we hen grenzen stellen en deze ook in stand houden. Dit mag in de huidige maatschappij niet meer – en de kerk maakt zich daarmee een.

• Ook in het Nieuwe Testament is sprake van de roede, niet in verbinding met kleine kinderen. Maar als Paulus in de tweede Korinthe-brief en de schrijver van de Hebreeën-brief van tuchtiging en straf heel vanzelfsprekend spreekt, is het duidelijk dat dit middel toen bekend was toegepast werd.

Vandaag weten we de pedagogen het beter, zo menen zij. Helaas ook sommige vertegenwoordigers van de kerken, die doen alsof zij zorgen voor het welzijn van kinderen. Inderdaad waren er tijden waarin kinderen werden geslagen, zodat het ver boven de door God gewilde maat uitging. Dat moeten wij helaas bekennen. Maar dat betekent niet dat God gedachten over dit onderwerp veranderd is. Zelfs als het ons verboden is door de Duitse wetgever om zo te handelen naar wat God juist acht. De oproep voor christenen, praktiserende christenen, is in hoeverre hier geldt: Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Een kwestie die ieder voor zichzelf persoonlijk voor de Heer duidelijk moet worden. Het is niet gemakkelijk om kinderen in deze tijd op te voeden. Maar wie het met de Heer Jezus en met het oog op God doet, zal gezegend worden.

© Manuel Seibel

Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW