4 jaar geleden

Numeri 20 vers 2

“Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen zij bijeen tegen Mozes en tegen Aäron”.

De goede hand van de Heer

 

Wat het volk deed was, zoals we vandaag zouden zeggen, tegen de oneindige genade van onze Heer Jezus. Het is misschien hard om zoiets te zeggen over christenen (die twisten), maar altijd wanneer we ons bezighouden met de omstandigheden en er onder lijden, handelen wij dan niet ook zo? Denkt u dat de Heer niet weet waar we ons zorgen over maken? Denkt u, dat de Heer het ons niet ten goede zou zenden?

Het is misschien erg voor iemand anders, maar het belangrijkste voor ons om naar te kijken is de goede hand van de Heer, ongeacht wat het ook is. Wij moeten niet door het kwade overwonnen worden, maar het kwade door het goede overwinnen. De ware weg om dat te doen, is op de Heer Jezus te rekenen, Die alles regelen zal. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde; waarom zouden wij dan in Zijn wegen met ons niet gelukkig zijn? Hij is het, die met ons handelt, ongeacht het instrument daarvoor zijn mag en hoe de omstandigheden ook mogen zijn.

William Kelly; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 18.01.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW