7 jaar geleden

Met Jezus kun je vandaag wellicht alles verbinden …

16.11.2016

pic.php.jpeg

Met de Naam en de Persoon van de Heer Jezus Christus kun je heden ten dage werkelijk alles verbinden en maken! Enige tijd geleden stelden wetenschappers bijvoorbeeld de theorie op, dat Jezus een “drug-discipel” geweest zou zijn. Chris Bennet, een Amerikaans onderzoeker, schreef daarover in het Amerikaanse tijdschrift “High Times”, dat de zalfolie, die de eerste christenen zouden hebben gebruikt, volgens de nieuwste bevindingen grote hoeveelheden van een stof, genaamd Keneh-Bosum, heeft bevat. Dit was een cannabis-extract, dat samen met kruiden in olijfolie opgelost werd. Deze stof zou ook opgenomen zijn in de zalfolie, die gebruikt werd voor het reukofferaltaar in de tabernakel.

Dat is nog niet alles! Nu wil men ook weten, of cannabis een rol bij de genezingswonderen van de Heer zou kunnen hebben gespeeld. “In de oudheid werden ziekten zoals epilepsie aan demonische bezetenheid toegeschreven. De succesvolle behandeling van dergelijke aandoeningen werd beschouwd als exorcisme of wonderbaarlijke genezing, hoewel oliën en kruiden zijn gebruikt”. Bij de vele wonderen van Jezus zou het uiteindelijk om de eenvoudige toepassing van dergelijke “drugs” gegaan zijn. En ook dat de discipelen de Heer op het water zagen lopen, zou nu in een geheel nieuw licht komen te staan. Daarom is het gebruik van cannabis vandaag iets christelijks en kan niet worden afgewezen. Daarop kun je alleen maar met de Schrift antwoorden: “Maar deze, alles wat zij niet kennen, lasteren zij, en in alles wat zij van nature weten, zoals de redeloze levende wezens, daarin verderven zij zich … dwaalsterren, voor wie de donkerheid van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt” (Judas 10,13).

Men probeert vandaag met alle middelen de Heer door het slijk te halen

Je kunt blijkbaar vandaag van alles over de Heer Jezus verspreiden. De hoofdzaak is dat het in strijd met de Bijbel is. Mensen hebben altijd al geprobeerd om de wonderen van de Bijbel lichamelijk of menselijk te verklaren. Alle middelen zijn dan goed omdat het ertoe leidt, dat de bijbelse boodschap dat Jezus Christus de Verlosser is, daarmee op z’n minst in twijfel kan worden getrokken, zo het al niet teniet wordt gedaan.

Wat voor samenstellingen er ook altijd voor “hedendaagse” ingrediënten in zalfolie, en andere specerijen geweest zijn – van een ding moeten we vast uitgaan: Met drugs en drugsgebruik had dit niets te maken. Alsof de Heer Jezus drugs gebruikte of goedgekeurd zou hebben! En het is immers ook geen toeval, dat de mens aan de toenmalige zalfolie niet mocht ruiken (Ex. 30:38). God wilde vanaf het begin zelfs niet de gedachte van eventueel misbruik van stoffen toelaten.

Gaan we nog openlijk aan de kant van onze Verlosser staan?

Op ons komt echter de vraag af of we “opstaan”, wanneer onze Heer op een zodanige wijze door het slijk wordt gehaald. Hebben we nog de moed om voor onze Heer op te komen, wanneer zulke dingen in onze directe omgeving verteld worden? Of zijn we intussen zo laf geworden, dat we hopen door ons zwijgen afwijzing te ontlopen?

Uiteindelijk zou dat niets anders dan een moderne vorm van verloochening van onze Heer zijn. Petrus maakte geen aanspraak op zijn persoonlijke relatie met de Heer, toen het op de binnenplaats van de hogepriester erop aan kwam. Het is goed voor ons als we niet bang zijn om onszelf werkelijk als christenen te betonen. Dan laten we niet toe, dat in onze aanwezigheid een woord van oneer tegenover onze Heer zonder weerspraak kan blijven staan.

We hebben nieuwe moed nodig!

Het is waar: Dat vergt moed. Maar is niet Christus zelfs voor ons gestorven, opdat wij zouden leven? Heeft Hij niet alles opgegeven om ons te verwerven? Dan moeten wij ook bereid zijn om een klein antwoord van liefde als dank te geven.

Want wanneer we bijvoorbeeld toestaan, dat wonderen geen wonderen meer zijn, brokkelt het gehele gezag van de Bijbel langzaam maar zeker af. En dan hebben we zelf niets meer in de hand, waaraan we ons zouden kunnen vasthouden. Want de Bijbel is de enige objectieve maatstaf, die we hebben. Dat is toereikend. Maar we moeten hem ook gebruiken!

Manuel Seibel, © bibelpraxis

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW