Geloofsmoed

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Uit alles …

Psalm 34 vers 5-9,16-20: 5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth en mij gered uit al wat ik vrees. 6. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw en hun gezicht werd niet rood van schaamte. 7. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 8. De engel van de HEERE legert zich cheth rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 9. Proef...

Lees verder
6 jaar geleden

Mattheüs 14 vers 28 en 29

“Heer, als U het bent, beveel mij naar U toe te komen over de wateren. Hij nu zei: Kom!” De Heer heeft in goedheid en ontferming het volk met brood verzadigd. Dat was voor Israël een getuigenis daarvan, dat Hij tegenwoordig was die het volk in de zegeningen van het rijk zou invoeren (Ps. 132:15). Israël echter heeft het niet erkend en de Heer verliet de menigte, zonderde Zich van haar af en klom alleen de berg op om te...

Lees verder
6 jaar geleden

Met Jezus kun je vandaag wellicht alles verbinden …

16.11.2016 Met de Naam en de Persoon van de Heer Jezus Christus kun je heden ten dage werkelijk alles verbinden en maken! Enige tijd geleden stelden wetenschappers bijvoorbeeld de theorie op, dat Jezus een “drug-discipel” geweest zou zijn. Chris Bennet, een Amerikaans onderzoeker, schreef daarover in het Amerikaanse tijdschrift “High Times”, dat de zalfolie, die de eerste christenen zouden hebben gebruikt, volgens de nieuwste bevindingen grote hoeveelheden van een stof, genaamd Keneh-Bosum, heeft bevat. Dit was een cannabis-extract, dat samen...

Lees verder