15 jaar geleden

Meisje … blijf jezelf samen met je vriend

Hoe eerlijk ben jij, meisje, tegenover jezelf, als het om jouw vriend gaat? Ben jij alleen maar “op zicht”? Wil jij je laten verlagen tot seks-object? Besef jij wel dat het van jou afhangt of jullie zullen gaan trouwen, of alleen maar gaan samenwonen? Het moet van jou afhangen te beslissen om het ene te doen, of het andere toe te laten. Over dit onderwerp wou ik met je eens spreken …

Meisje, ik zou graag eens met je willen praten

Besef jij wel dat het van jou afhangt of jullie zullen gaan trouwen, of alleen maar gaan samenwonen?
Het moet van jou afhangen te beslissen om het ene te doen, of het andere toe te laten.
Over dit onderwerp wou ik met je eens spreken.
Want ik denk te weten hoe jij, en heel veel meisjes denken.

 • Je wilt vrij zijn om te leven zoals je zelf wilt?
 • Je wilt een moderne opvatting hebben over seks?
 • Je wilt je bewust afzetten tegen al die oude opvattingen?
 • Je wilt beslist niet te over-godsdienstig zijn?

Daarom wil ik, dat je eens echt eerlijk wou zijn tegenover jezelf.
Want meestal zit achter al die zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen alleen maar een heel klein meisje.
Diep in je hart herken, en erken je dat wel!

In werkelijkheid ben je vaak heel onzeker van jezelf

En daarom heb je maar toegegeven om met je vriend samen te wonen.
Je voelt dat zó aan, in je gedachten: dan weet ik tenminste dat er iemand is die van mij houdt.
Eigenlijk ben jij helemaal niet zo on-af-hankelijk van ‘hem’ als je denkt. En dat bèn je dan ook niet meer.
Omwille van de angst om alleen te wezen, blijf je toch maar liever samen.
Want die eenzaamheid, daar ben je verlegen mee.
En daar heb je het nu, waarom je aldoor maar toegevingen moet doen.

In de grond ben je nog onzeker van jullie verhouding

Want als jij zeker van jezelf zou zijn, dan zou je geen bezwaar hebben om te trouwen.
En zonder dat je dat door hebt, ‘hij’ ook niet!
Met iemand die je lief hebt, wil je graag een duurzame relatie aangaan, en zoals je later duidelijk zal worden, kan dat levenslang worden.
Maar je weet nog steeds niet wat je aan hem hebt.
Want hij zegt het wel vaak: “ik hou van je”, maar hij houdt toch nog steeds dat achterdeurtje open.
In jullie verhouding neemt hij jou ‘op zicht’, zoals je zoveel dingen op zicht kunt bestellen.
En als jij hem over een kortere of langere tijd niet meer bevalt, nu, dan laat hij jou gewoon vallen.
Maar, in de liefde kan zoiets nu niet!
Hier komt zomaar aan het licht dat er geen echte liefde geweest is.
Echte liefde heeft zulke probeersels helemaal niet nodig.

Weet je, jij bent óók onzeker in je verhouding tot de andere meisjes van jou leeftijd

Misschien voel je zelf wel eens wat minderwaardig, en ben je bang dat hij jou om een ander meisje, zomaar zal laten schieten als jij niet telkens toegeeft.
Daarom breng jij zulk een groot offer. Stel jij je eer en goede naam op het spel.
En zo loop je het gevaar van een groot en lang verdriet.
Heb je er eigenlijk wel eens goed over nagedacht wat er met jou gebeurt?

 • Je wordt misbruikt.
 • Je wordt verlaagd tot een seks object.
 • Je bent bezig om een geriefelijk voorwerp te worden, goed voor alle doelen. En dat allemaal omdat je van jezelf gelooft, dat er in jou te weinig bekoorlijks is, om je te kunnen meten met andere meisjes.

Jullie verhouding is erg zelfzuchtig

Iemand mag niet zomaar het beste van een ander nemen, tot zolang hem dat gelegen komt.
En dat is nu precies wat er plaats vindt in zulk een verhouding. Jou raakt zoiets vele malen meer dan hem.

 1. Jij bent het die later niet meer met een onschuldig gezicht kunt voor geven dat je nog jong meisje bent.
 2. Jij bent het die het gevaar loopt buitenechtelijk zwanger te worden.
 3. Jij bent het die de kans loopt een sociaal geval te worden waarvan men zegt: een ‘goedkoop, of een gevallen meisje’!

(Heb jij ooit wel eens gehoord van een gevallen jongen of man?)
Het is heel onbillijk, dat je aan al die tegenslagen bloot staat, terwijl ‘hij’ geruisloos kan verdwijnen zodra hij dat wil.

Het mag niet zijn dat een ‘hij’ speelt met een ‘zij’

De verhouding tussen een man en een vrouw is helemaal geen spelletje.
Als hij werkelijk ‘jou’ lief heeft, zal hij graag met je trouwen, en helemaal geen lust hebben om ‘huishoudentje’ te spelen.
Je mag niet toelaten dat hij jou onzekerheid en afhankelijkheid uitbuit.
Het mag niet zijn dat eenzaamheid tot zulke toegevingen drijft.
Onthou goed, dat er haast geen eenzaamheid groter is dan die van een misbruikte en verlaten vrouw.

En jou verhouding kan zo mooi wezen

De verhouding van verloofden of getrouwden heeft in zich, veel van de allermooiste dingen uit het leven naar voren te brengen.

 1. Echte liefde is nooit en nergens zelfzuchtig. Als iemand jou waarachtig lief heeft, zal die persoon je nooit onderwerpen aan dingen die men zelf niet zou willen ondergaan.
 2. Een koppel dat elkaar waarlijk lief heeft wil altijd, of anders zo veel mogelijk bijeen zijn. “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw ‘aankleven'” (Genesis 2:24). Dat woord ‘aankleven of aanhangen’ betekent in de Bijbel: verbonden zijn, vast, onlosmakelijk.
 3. In zulk een on-los-maak-bare verhouding komen mensen, man en vrouw tot de hoogste éénheid. “En die twee zullen tot één vlees zijn”.
 4. Alleen in het huwelijk kunnen man en vrouw de volle verantwoordelijkheid van hun één-zijn aanvaarden en dragen.

Krijgen en hebben van kinderen voert pas echt tot vervulling van onze huwelijksroeping1.
Jij behoeft je dan nimmer eenzaam of nutteloos te voelen, want je hebt een verheven taak.
De Heer geeft in Zijn Woord de opdracht: “vervul de aarde en weest vruchtbaar” (Genesis 1:28).

Lief meisje, versta je me nu?

Jij bent er niet voor om met je te laten spelen, en zonder meer te dienen voor de seks.
Jij bent door een fijnzinnig Schepper gemaakt, om vrouw en moeder te worden of te wezen1.
Dit moet je reeds vroeg verstaan, als je nog zo mooi en jong bent. Anders dreigt de ramp, als jij ouder wordt en misschien vol rimpels, als een vaatdoek aan de kant te worden geworpen.
En dan ben je echt eenzaam!
Je mag jezelf niet pogen te zoeken en te vinden in onverantwoorde avontuurtjes.
Vind jezelf voor die God die je schiep! (Genesis 1:31).

Dat heeft Hij zeer goed gedaan, als vrouw heeft Hij jou geschapen!
Voor jou heeft Hij een groot erfrecht weggelegd.
Hier reeds op deze aarde, en in dit leven, maar nog van meer waarde in het leven hierna, vlak bij HEM.

NOOT VERTALER:
1. Dit geldt natuurlijk alleen voor hen die ook kinderen kunnen krijgen. Wanneer dit niet het geval is, dan zal de Heer de Zijnen ook duidelijk maken welke levensvulling hij en zij dan mag hebben. Dit gaat dikwijls gepaard met veel strijd en verdriet. Maar God doet “alle” dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Dat is iets wat je niet zo maar leert. Door beproevingen heen. Maar ook in de beproevingen is Hij er toch .. en helpt in je verdriet en pijn. Zó is Hij! onze God en Vader, de God van “alle” vertroostingen.

Mijn Vader dank u wel dat u steeds bij mij bent,
dat u zo stil en rustig en “begrijpend” bent …
mijn Vader … dank u wel!

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW