Seksualiteit

20 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Sodom en Gomorra: actueel?

Enkele gedachten over Sodom en Gomorra Betekenis: Sodom = Iemand afzonderen (voor onheilige doeleinden): tempelprostituees Gomorra = slavernij O.T.: Gen. 10:19; 13:10,12-13; 14:2,8,10-12,17,21-22; 18:15-16,20,22,26; 19:1,4,24,28; Deut. 29:23; 32:32. Jes. 1:9-10; 3:9;13:19; Jer. 23:14; 49:18; 50:40; Klaagl. 4:6; Ezech. 16:46,48-49,53,55-56; Amos 4:11; Zef. 2:9; N.T.: Matth. 10:15; 11:23-24; Mark. 6:11; Luk. 10:12; 17:29; Rom. 9:29; 2 Petr. 2:6; Jud. 1:7; Openb. 11:8. Sodom en Gomorra worden dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament genoemd. De betekenis van Sodom is behoorlijk...

Lees verder
10 jaar geleden

Kinderloosheid

Aangezien dit thema heel uitgebreid is, zeer delicaat en uiteindelijk een deel van de intimiteit van een echtpaar is, spreekt men er nauwelijks over. Het is belangrijk dat men aanneemt dat er geen echtpaar is, dat geen kinderen wil. Een dergelijke bewering overschrijdt zeker grenzen. We weten dat er ook in “bijbelse” tijden kinderloosheid was. Heel bekende voorbeelden zijn Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka alsook Jacob en Rachel. Deze voorbeelden kunnen we gedeeltelijk voor navolging, maar gedeeltelijk ook als...

Lees verder
10 jaar geleden

Celibaat

Er zijn verschillende redenen om niet te trouwen. De eerste reden kan een specifieke ziekte zijn waardoor een huwelijk onmogelijk is. De Heer Jezus sprak ooit over iets dergelijks: “Want er zijn gesnedenen, die zó uit de moederschoot geboren zijn; en er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn …” (Matth. 19:12 – Voorhoeve Vertaling, 4e druk). Het gaat dus om ziekten vanaf de geboorte of om de gevolgen van operaties – ze waren met opzet of per ongeluk...

Lees verder
10 jaar geleden

Ontucht – Zedelijk rein, zinvol vandaag?

Zedelijk rein, zinvol vandaag? “Verder, broeders, … al wat rein … is, bedenk dat” (Fil. 4:8). Vandaag leven we in een samenleving die wordt gekenmerkt door het motto: “Doe wat je leuk vindt. En intensief!” Niet alleen het recht op “eigen buik”, maar losbandigheid in alle opzichten is erg belangrijk. Het zou oneerlijk zijn om te ontkennen dat deze houding niet op christenen invloed heeft en al verandering van gedrag veroorzaakt heeft. Hoeveel jonge christenen wachten nog tot het huwelijk...

Lees verder
10 jaar geleden

Homoseksualiteit: Verandering mogelijk

Vandaag worden degenen die een “Coming out” (1) op homoseksueel gebied voornemen, niet langer gediscrimineerd, maar degenen die hun gevoelens willen veranderen, zegt: Christl Vonholt van het Duitse Instituut voor jeugd en samenleving. 25-01-2013 Het hoofd van het Duitse Instituut voor jeugd en samenleving, Christl Vonholt, heeft in een interview verschillende vragen gesteld over het onderwerp van homoseksualiteit op het kath.net. Zij zegt, onder andere, dat onderzoeken erop wijzen, dat homoseksuele gevoelens hun wortels in individueel ervaren geestelijke verwondingen in...

Lees verder
10 jaar geleden

Mijn kleding – een privé-aangelegenheid?

Kleding is een van die zaken, die door de mode veranderen. Niemand zou zich vandaag nog zo kleden net zoals de mensen dat 50 of 100 jaar geleden deden. Toch plaatst Gods Woord een kader om te helpen begrijpen, wat fatsoenlijke, eerbare kleding is en een respectabele uitstraling heeft. Dit is juist voor jonge christenen – maar niet alleen voor hen – van belang. De redactie van ‘Folge mir nach’ ligt het op het hart vanwege de tegenovergestelde invloeden van...

Lees verder
10 jaar geleden

Gezinsplanning

Eigenlijk wordt bedoeld in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid om kinderen te krijgen. We vinden zeker geen directe instructie over dit aspect in de Schrift. Des te voorzichtiger moet de beoordeling uitvallen. In 1 Korinthe 7 maakt de apostel Paulus duidelijk dat het mogelijk is voor een bepaalde tijd in het  echtelijke leven van de geslachtsgemeenschap te onthouden. Maar dit heeft zijn grenzen: “Onttrek u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u...

Lees verder
15 jaar geleden

O, mijn God! (3)

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ons ook alleen willen “toe-zonderen” naar Hem toe die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Dit toe-zonderen doen we ook niet alleen. We zijn zelfs ‘jagers’ die op zoek zijn naar “hen die de Heer aanroepen uit een rein hart” … en begeerten van de jeugd: wat is dat?...

Lees verder
16 jaar geleden

Seksuele reinheid (1)

Ook voor Christenen een vreemd woord? Mark zit ‘s morgens in de cafetaria van zijn bedrijf en zit aan zijn welverdiende koffie, als er een beeldschone dame in minirok en een op haar figuur nadrukleggend bovendeel, binnenkomt. “Wow, is dat even een vrouw!”, denkt hij, en nog veel andere dingen … Laten wij mannen eerlijk zijn: Zijn deze zinnen werkelijk zo vreemd voor ons? Toegeven willen we het natuurlijk niet. Ook wanneer wij misschien niet zo denken – toezien en...

Lees verder
17 jaar geleden

Ging David vreemd?

In onze dagen is “vreemd-gaan” schering en inslag. Zeker in de huidige westerse cultuur vindt men het normaal om op seksueel terrein van alles uit te proberen. Schaamte is er veelal niet. Zeker in de media niet. Zelfs onder Christenen komt een gevaarlijke gewenning aan deze heidense schaamteloosheid en zedeloosheid van velen om ons heen. Die normen en waarden – waar ook binnen onze regering zo mee geschermd wordt – vallen daar ook deze dingen onder? Misschien vindt u dit...

Lees verder