4 jaar geleden

Lukas 13 vers 16

“Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?”.

Genade kan niet wachten

In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom zien we dat God terughoudend is om het oordeel uit te voeren. Er staat in de gelijkenis: “En hij antwoordde en zei tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar [staan], totdat ik er omheen gegraven en mest gelegd heb; brengt hij dan vrucht voort, [laat hem staan], maar zo niet, houw hem dan om” (Luk. 13:8,9 – 4e druk Voorhoeve Vertaling).

In het verhaal daarna zien we dat de Heer op de sabbat een krom gebogen vrouw genas. De overste van de synagoge wilde niet, dat op de sabbat genezen werd – maar de Heer liet Zich er niet van afhouden dit wonder van genezing te volbrengen. Hij wilde niet wachten tot de volgende dag. Hij zei: “Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?”.

Het oordeel kan wachten, maar genade wacht niet.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 26.08.2014.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW