18 jaar geleden

Kombuisgebed

In mijn Afrikaanse keuken … Dankbaarheid straalt uit dit gedicht. Misschien is het goed om eens naast deze zuster te gaan staan …

In de stilte van die vroêe môre;
is U en ek alleen o Heer.
Terwijl die koffiewater suis en sing,
buig my siel in aanbidding neer.
– Ek dank U Heer vir die nuwe dag,
ek dank U vir gesondheid en krag,
om vir my gesin huis te kan hou
en in my kombuisie te bak en te brou.

O Heer, van al die vertrekke in my huis
is ek die liefste vir my kombuis,
want daar is my Heiland aan my sy,
wanneer ek myself in die dagtaak verbly.

“Keukengebed” van een huisvrouw. Schrijfster onbekend.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW