Kerst

28 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 maanden geleden

Van de kribbe naar het Vaderhuis via het kruis

Kerst! Een feest dat in onze tijd door velen wordt “gevierd”. Ieder op zijn eigen wijs. De commercie heeft vrijwel geheel dit Christelijk feest geclaimd. Muziek, cabaret, film en t.v. staan bol van Kerst. De ene viering na de andere wordt georganiseerd. Het maakt daarbij niet meer uit of je wel of niet een Christen bent. Eigenlijk is dat niet eens meer belangrijk. Het gaat immers al lang niet meer om Christus zelf … Nu wil ik hier niet spreken...

Lees verder
1 jaar geleden

Quelle benediction – Wat een zegening

  19 april 2022. De Paasdagen zijn weer voorbij. Dit verhaal – dat een kerstverhaal is –  is gesitueerd in West-Vlaanderen, berust grotendeels op waar gebeurde feiten … Helinda kijkt met dromerige ogen die niets zien in de verte. Ze kijkt naar een foto van haar man, die tegenover haar aan de muur hangt. De oude wandklok slaat 10.00 uur. Op de achtergrond is zachtjes de Sarabande van G.F. Händel te horen. Hoe zal de Kerst dit jaar verlopen? Zullen...

Lees verder
3 jaar geleden

Waarom de maagdelijke geboorte zo belangrijk is

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1, Lukas 1   Het feit dat Jezus Christus uit een maagd werd geboren, wordt duidelijk in de Bijbel geleerd, maar helaas wordt er ook vaak aan getwijfeld. Lukas 1: de aankondiging In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, wordt de engel Gabriël door God naar Maria in Nazareth gezonden (Luk. 1:26). Hier wordt in twee verzen tweemaal gezegd, dat Maria op dit punt maagd is (vs. 26-28). Toen de...

Lees verder
3 jaar geleden

Emmanuel – God is met ons

Wanneer verwachtingen niet uitkomen   Inhoud: De aankondiging en verwachting van de Messias Koning Waarom niet aan de verwachtingen werd voldaan Gods beloften gaan altijd in vervulling Wanneer in ons leven hetgeen wij hopen, niet in vervulling gaat   De aankondiging en verwachting van de Messias Koning Alleen in het evangelie van Mattheüs wordt Jozef de geboorte van de Zoon van David aangekondigd (Matth. 1:1), van de Messias-Koning (Matth. 1:16,17), met de vermelding, dat Jesaja 7 vers 14 zich nu...

Lees verder
3 jaar geleden

Het geweigerde cadeau – een kerstboodschap

Lukas 2 vers 11: “Want u is heden een Heiland geboren … .” Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”   Als Kerst 2020 waarschijnlijk ook in sommige opzichten waarschijnlijk anders verloopt dan normaal en gewild, zal waarschijnlijk één ding blijven: er zullen cadeaus zijn! Maar stel je de volgende situatie voor: je bent er...

Lees verder
4 jaar geleden

Geen plaats!?

“Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg” (Luk. 2:6-7). James Irwin, een Amerikaanse astronaut, zei ooit: “De grootste stap is niet dat de mens voet op de maan zette, maar dat God in Jezus als mens op de aarde gekomen is“. Wanneer God...

Lees verder
4 jaar geleden

Maria: maagd of jonge vrouw?

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel1 geven” (Jes. 7:14). “… En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven … Maria echter zei tot de engel: Hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tot haar: [De] Heilige Geest zal over u komen...

Lees verder
4 jaar geleden

Daarom Kerst!

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; 6:23. Stel je voor dat je een brief uit Australië krijgt. Het komt echter niet per post – de afzender heeft speciaal een koerier gestuurd om de lange reis naar u te maken. Niemand van ons zou deze brief ongezien liggen laten. Wie zulke moeiten en kosten op zich neemt, moet echt wel een belangrijke boodschap hebben. U en ik...

Lees verder
4 jaar geleden

Kersttradities …

Micha 5 vers 1   Kerstmis1: Stollen worden gegeten, bomen versierd en vele andere tradities worden gehandhaafd. Waar deze gebruiken vandaan komen, is soms niet eenvoudig te achterhalen. Ook de symboliek die in de tradities behoort te zijn, is soms wazig, of op zijn minst weinig bekend. Welnu: de kerststol moet een eetbare afbeelding zijn van het kind Jezus; de speculaas verwijst naar de bisschop; marsepein moet een voorsmaak van de hemel zijn; de pepernoot moet daarentegen verwijzen naar de...

Lees verder
6 jaar geleden

Prettige Kerstdagen

December 2017. De Kerstdagen kunnen dagen van vreugde zijn – maar waarover verblijdt u zich? U wenst feestdagen vol bezinning – waarop bezint u zich? Vier korte schetsen rondom Jezus Christus om over na te denken … • De herders op het veld (Lukas 2:8-14) De herders lagen op het vrije veld, het is midden in de nacht. Een engel van God verschijnt en kort daarop een hele schaar van engelen die een nog nooit gehoorde boodschap brengen. De herders...

Lees verder