8 maanden geleden

Johannes 15 (9)

Johannes 15 vers 8:
“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult u Mijn discipelen zijn.”

De Vader verheerlijken …

Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn? Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, waarbij Hij het volgen van Hem vaak verbond met het verloochenen van zichzelf. Maar in het hele evangelie van Johannes leren we, dat een ware discipel van Christus leert om in Zijn Woord te blijven (Joh. 8:31), en zij Zijn liefde tonen (Joh. 13:34-35).

In ons vers van vandaag zien we een andere aanwijzing voor het volgen van Christus! Een ware discipel heeft een oprechte zorg voor de eer van de Vader! Daarom moeten we vrucht dragen! De vrucht is voor de Wijngaardenier, niet voor de rank!

Wij verheerlijken de Vader door ons aan Hem over te geven en Hem toe te staan ons op te tillen en te snoeien. De Vader wordt verheerlijkt als wij in Zijn Zoon blijven, dicht bij Hem wandelen en dagelijks meer op Hem gaan lijken. Dit is de vrucht die de Vader zoekt in ons leven!

Petrus schrijft: “Als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus” (1 Petr. 4:11).

Paulus zei: “Hetzij dan u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij u iets [anders] doet, doe het alles tot heerlijkheid van God” (1 Kor. 10:31). De kracht om voor de Heer te leven komt van Hem en is tot Zijn heerlijkheid, niet de onze!

Wij kunnen niets toevoegen aan Zijn heerlijkheid! Maar als wij in Christus blijven, in gemeenschap en afhankelijkheid van Hem, zullen wij Zijn leven in ons en door ons heen tonen. Zo zullen wij vruchten dragen die de Vader zullen verheerlijken!

Dit type vrucht dragen gaat niet over “wat kan ik voor God doen,” maar over het uitleven van Zijn leven door het mijne. De Vader verheerlijken is de rijkdom van het Goddelijke leven tot uitdrukking brengen als wij in de Wijnstok blijven. Dit is het leven waardoor de Vader wordt verheerlijkt!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW