Vrucht

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Een boom waarvan het blad niet afvalt

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken” (Ps. 1:3). Onlangs reisden we door het binnenland van Guatemala in Midden-Amerika. Het was het “droge seizoen” en er was nauwelijks iets groens te zien. Bergen, valleien en vlakten waren even droog en door de tropische hitte uitgedroogd, en het leek alsof door een ergens aangestoken lucifer het hele land in...

Lees verder
12 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (3)

Indien God van mij verwacht dat ik vrucht draag – en ik kan zelf die vrucht op geen enkele wijze voortbrengen – hoe wil Hij dan dat die vrucht geproduceerd wordt? De gelijkenis geeft daar antwoord op … Hoofdstuk III “Ik in u” “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht … blijft in Mij, gelijk Ik in u” (Johannes 15:5 en 3). We hebben nagedacht over de...

Lees verder
13 jaar geleden

2 Petrus 1:5

Hij die gelooft, aan wie God alles “wat het leven en de godsvrucht betreft” gegeven heeft, is nu ook in staat van zijn kant iets te doen. Hij heeft goede bekwaamheden gekregen, opdat hij die nu in het dagelijks leven kan gebruiken. Het ontvangene moet geen dood kapitaal blijven, maar moet vrucht dragen. Dat gebeurt niet vanzelf, door het loutere aanwezig zijn van deze bekwaamheid, maar de gelovige moet nu zelf handelen. Persoonlijke inzet wordt verwacht, persoonlijke vlijt. Daarbij is...

Lees verder
15 jaar geleden

Boomwortels: wat vertellen zij ons?

Wie bij een sterke storm al eens een boom bekeken heeft, die zal zich misschien verwonderd hebben over, hoe hij de sterke storm trotseert. Elastisch en zeker buigt hij zich opzij, om zich aansluitend weer op te richten. Nog een ander wonder gebeurt er in elk voorjaar: Nadat alle loof verwelkt en afgevallen is, komen nieuwe groene bladeren tevoorschijn. In de zomer kan de zon nog zo heet schijnen, ondanks dat maakt het de boom schijnbaar helemaal niets uit, hij...

Lees verder