Vrucht

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Verbondenheid met Christus (2)

Dit is het tweede deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het vorige artikel (1) hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en Zijn dood met het einde van die mens in zijn geheel. We...

Lees verder
6 maanden geleden

De ware wijnstok (7)

Leestijd: 2 minuten “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult Mijn discipelen zijn” (Joh. 15:8). Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn?   Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, en verbond het volgen van Hem vaak met het verloochenen van zichzelf. Maar door het hele evangelie van Johannes heen leren we, dat een ware discipel van Christus...

Lees verder
6 maanden geleden

De ware wijnstok (6)

Leestijd: 3 minuten “Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren” (Joh. 15:6-7). Een rank die aan de wijnstok vastzit, kan verdorren en nutteloos worden voor de wijnbouwer. De redenen voor verdorring kunnen een breuk ergens in de tak, een...

Lees verder
6 maanden geleden

De ware wijnstok (5)

Leestijd: 3 minuten “Blijft in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:4-5). Mij is verteld dat wanneer een rank in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig...

Lees verder
6 maanden geleden

De ware wijnstok (4)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken” (Joh. 15:2-3). Deze twee verzen samen zijn zeer interessant! Wat heeft het “wegnemen” van de takken en het snoeien van de ranken te maken met rein zijn? Het woord voor “wegnemen” (airo, in het Grieks) komt 102 keer voor...

Lees verder
6 maanden geleden

De ware wijnstok (3)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en [elke] rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt” (Joh. 15:2) Wanneer we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we dat de Heer een vruchtbaar leven verlangt van ieder die aan Hem gehecht is. Waarom is deze vruchtbaarheid zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van levend geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommige dragen meer vrucht en andere veel vrucht, maar...

Lees verder
4 jaar geleden

Een boom waarvan het blad niet afvalt

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken” (Ps. 1:3). Onlangs reisden we door het binnenland van Guatemala in Midden-Amerika. Het was het “droge seizoen” en er was nauwelijks iets groens te zien. Bergen, valleien en vlakten waren even droog en door de tropische hitte uitgedroogd, en het leek alsof door een ergens aangestoken lucifer het hele land in...

Lees verder
13 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (3)

Indien God van mij verwacht dat ik vrucht draag – en ik kan zelf die vrucht op geen enkele wijze voortbrengen – hoe wil Hij dan dat die vrucht geproduceerd wordt? De gelijkenis geeft daar antwoord op … Hoofdstuk III “Ik in u” “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht … blijft in Mij, gelijk Ik in u” (Johannes 15:5 en 3). We hebben nagedacht over de...

Lees verder
13 jaar geleden

2 Petrus 1:5

Hij die gelooft, aan wie God alles “wat het leven en de godsvrucht betreft” gegeven heeft, is nu ook in staat van zijn kant iets te doen. Hij heeft goede bekwaamheden gekregen, opdat hij die nu in het dagelijks leven kan gebruiken. Het ontvangene moet geen dood kapitaal blijven, maar moet vrucht dragen. Dat gebeurt niet vanzelf, door het loutere aanwezig zijn van deze bekwaamheid, maar de gelovige moet nu zelf handelen. Persoonlijke inzet wordt verwacht, persoonlijke vlijt. Daarbij is...

Lees verder
16 jaar geleden

Boomwortels: wat vertellen zij ons?

Wie bij een sterke storm al eens een boom bekeken heeft, die zal zich misschien verwonderd hebben over, hoe hij de sterke storm trotseert. Elastisch en zeker buigt hij zich opzij, om zich aansluitend weer op te richten. Nog een ander wonder gebeurt er in elk voorjaar: Nadat alle loof verwelkt en afgevallen is, komen nieuwe groene bladeren tevoorschijn. In de zomer kan de zon nog zo heet schijnen, ondanks dat maakt het de boom schijnbaar helemaal niets uit, hij...

Lees verder