Vrucht

18 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” Een boom geplant aan waterbeken Deze boom is in de eerste plaats een illustratie van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar allen die door geloof in Hem behouden zijn, zijn door Gods genade |gerechtvaardigd” en kunnen ook zulke “bomen” zijn. In hun geestelijk leven moeten ze...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (9)

Johannes 15 vers 8: “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult u Mijn discipelen zijn.” De Vader verheerlijken … Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn? Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, waarbij Hij het volgen van Hem vaak verbond met het verloochenen van zichzelf. Maar in het hele evangelie van Johannes leren we, dat een ware...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (5)

Johannes 15 vers 5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen.” In Hem blijven … veel vrucht dragen … Dit is de tweede keer dat de Heer verklaart: “Ik ben de Wijnstok.” Waarom zou Hij deze verklaring moeten herhalen? De Heer Jezus wil, dat wij begrijpen dat de enige manier om het gebod “blijft in Mij” te gehoorzamen, is onze...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (4)

Johannes 15 vers 4: “Blijft in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.” In Hem blijven … vrucht dragen … Mij is verteld, dat wanneer een ent in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig proces plaatsvindt. Ten eerste schiet de nieuwe ent zijn vormende wortels en vezels naar beneden in de stam, en de stam...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (3)

Johannes 15 vers 2 en 3: “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken.” Snoeien … Deze twee verzen samen zijn fascinerend! Wat heeft het “wegnemen” van de ranken en het snoeien van de ranken te maken met reinheid? Het woord voor “wegnemen” (airo, in het Grieks) komt 102 keer...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (1)

Johannes 15 vers 1: “Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman.” Ik ben de ware wijnstok … Dit is de laatste van de zeven “Ik ben”-uitspraken in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus heeft al verklaard: “Ik ben het brood van het leven” (Joh. 6:35), “Ik ben het licht van de wereld” (Joh. 8:12), “Ik ben de deur” en “Ik ben de goede herder” (Joh. 10:9,11). Deze vier Ik Ben uitspraken werden in het openbaar...

Lees verder
1 jaar geleden

Zeven punten in de dienst van Petrus

In Handelingen 9 vers 32-43 zien we Petrus, de vroegere visser, kenmerken vertonen van iemand die een effectieve dienaar van God is. Er zijn zeven dingen die eruit springen als lessen voor elke volgeling van Jezus Christus.  Mens georiënteerd (vs. 32-33) “Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En hij vond daar een man, genaamd Aenéas, die sinds acht jaar op bed lag en die verlamd was.” Petrus nam,...

Lees verder
2 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (6)

David en Michal 2 Samuël 6 Veel gelovigen, vooral zij die nog aan het begin van hun geloofsreis staan, zien alleen individuele geredde en verloste mensen op deze aarde die – net als zijzelf – de Heer Jezus volgen. Dat deze samenkomen voor “aanbidding,” voor “prediking” of voor “gemeenschappelijke dienst” is voor hen vanzelfsprekend. Maar dat de totaliteit van alle wedergeboren christenen op aarde een “geestelijk huis” vormt voor God, waarin ieder individu is opgebouwd als een “geestelijke steen” (1...

Lees verder
2 jaar geleden

Verbondenheid met Christus (2)

Dit is het tweede deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het vorige artikel (1) hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en Zijn dood met het einde van die mens in zijn geheel. We...

Lees verder
3 jaar geleden

De ware wijnstok (7)

Leestijd: 2 minuten “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult Mijn discipelen zijn” (Joh. 15:8). Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn?   Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, en verbond het volgen van Hem vaak met het verloochenen van zichzelf. Maar door het hele evangelie van Johannes heen leren we, dat een ware discipel van Christus...

Lees verder