2 jaar geleden

Is er geen balsem in Gilead?

“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” (Jer. 8:22).

 

Een balsem is een aromatische, geneeskrachtige substantie afkomstig van planten. Gilead was een gebied ten oosten van de rivier de Jordaan, bekend om zijn specerijen en zalven. De balsem van Gilead was een hoogwaardige zalf met geneeskrachtige eigenschappen, gemaakt van de hars van een bloeiende plant uit het Midden-Oosten. Er zijn veel verwijzingen naar balsem in de Schriften, maar er zijn drie specifieke verwijzingen naar de “balsem van Gilead” die genoemd worden. In Genesis 37 vers 25 lezen we over de karavaan van Ismaëlieten die balsem uit Gilead in hun lading hadden. Hier in Jeremia 8 lezen we, dat God Juda waarschuwt voor wat Babylon met hen zou doen en bij het horen van dit nieuws klaagt Jeremia: “is er geen balsem in Gilead?” Zijn vraag is een poëtische zoektocht naar hoop en genezing. Dan zegt hij in Jeremia 46 vers 11, als God het naderende oordeel over Egypte beschrijft: “Ruk op naar Gilead en haal balsem, maagd, dochter van Egypte. Tevergeefs verhoogt u de medicijnen, herstel is er niet voor u!” In deze beide verzen in Jeremia beschrijft de profeet de pijn en de hopeloosheid van het volk van God en van de wereld. Er is geen balsem en geen geneesheer om de pijn en verwonding te kalmeren en te verzachten! Maar prijs God, kan de schrijver van het lied zeggen: “Er is een balsem in Gilead om de wonden te helen; er is een balsem in Gilead om de zieke ziel te genezen.” De Heer Jezus Christus is waarlijk “de balsem van Gilead” voor de gewonde mens, Hij is in staat om de gewonde te genezen!

De vraag in ons vers van vandaag is een retorische vraag, maar we kunnen ons afvragen waarom de mensen niet gekomen zijn voor genezing? Waarom zijn er zoveel gewonde heiligen vandaag de dag? Waarom komt de wereld niet naar de grote Geneesheer om genezen te worden?

Misschien beseffen velen de ziekte niet, net als in Korinthe, waar een lage geestelijke toestand heerste. Zij hadden een geestelijk onderzoek nodig; wat Paulus doet in hoofdstuk 3-10 en hen vervolgens vertelt zichzelf te onderzoeken in hoofdstuk 11 vers 28-31. David herkende zijn eigen toestand niet totdat Nathan hem erop wees en hij een zelfonderzoek deed (Ps. 32 en 51).

Voor velen is de geneeswijze niet bekend. Je herkent misschien een ziekte, maar niet de geneeswijze. Maar er is een Geneesheer en er is een geneesmiddel voor de geestelijke ziekte die vandaag zo velen teistert. Velen, zelfs onder het volk van God, lijden en hebben genezing nodig. De grote Geneesheer Die onze diagnose heeft gesteld, zegt: “Omdat u zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent, raad Ik u aan goud van Mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt; en witte klederen, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken” (Openb. 3:17-18).

Als er pijn en smart in je leven is, erken dan je nood en kom tot Christus voor genezing. Er is een balsem in Gilead voor uw genezing vandaag!

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW