Genezing

25 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (6)

Psalm 147 vers 3: “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.” Psalm 147 vers 3 vertelt ons dat Hij de gebrokenen van hart geneest en hun leed (smarten) verbindt. David herinnert ons: “de HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). Een voorbeeld van iemand die gebroken was door diep verdriet is Hanna. Hanna’s gebrokenheid is voor ons opgetekend in 1 Samuël 1. Hanna leefde in de periode...

Lees verder
1 jaar geleden

Is er geen balsem in Gilead?

“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” (Jer. 8:22).   Een balsem is een aromatische, geneeskrachtige substantie afkomstig van planten. Gilead was een gebied ten oosten van de rivier de Jordaan, bekend om zijn specerijen en zalven. De balsem van Gilead was een hoogwaardige zalf met geneeskrachtige eigenschappen, gemaakt van de hars van een bloeiende plant uit het Midden-Oosten. Er zijn...

Lees verder
3 jaar geleden

Heer, zie, hij die U liefhebt is ziek …

Johannes 11 vers 3b Voor een kind van God is het belangrijkste aan de voeten van de Heer te zitten, naar Zijn Woord te luisteren en aandacht te schenken aan wat Hij ons daardoor te vertellen heeft. Maar al te vaak nemen we de tijd niet. We streven ernaar de belangen te dienen die we in het huidige leven als urgent beschouwen, en deze nemen het grootste, zo niet al onze tijd en energie in beslag. De draaikolk van ononderbroken...

Lees verder
3 jaar geleden

Christenen en ziekten

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen genezen worden. Dat is het volle evangelie. Niemand hoeft te lijden”. Wat moet men daarvan nu denken? Is ziekte een kwaad, dat verdragen moeten worden? Wat voor betekenis hebben ziekten in het leven van een gelovige? Enkele jaren geleden sprak ik met een broeder in geloof uit de charismatische beweging1, die zich als ongelovige...

Lees verder
3 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (11)

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten bevolen de apostelen het Sanhedrin te verlaten. Toen spraken ze met elkaar en zeiden: “Wat moeten wij met deze mensen doen? Want dat er inderdaad een onmiskenbaar teken door hen is gebeurd, is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet loochenen”. Maar als ze dit feit niet konden loochenen,...

Lees verder
3 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (10)

Handelingen 4 vers 1-14 Hoofdstuk 4 Vers 1 en 2 Het derde hoofdstuk deelde ons over de toespraak van Petrus tot de menigte mee, die vanwege de genezing van de verlamde man bij de poort van de tempel was samengestroomd. Hier traden nu de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op, die zich eraan ergerden dat de apostelen het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Net als in de tijd van de...

Lees verder
3 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (9)

Handelingen 3 vers 16-26 Vers 16 Petrus wijst er overtuigend op, dat de genezing van de verlamde tot stand kwam door het geloof in de Naam van Degene, Die het volk gedood had, maar Die God uit de doden heeft opgewekt: “En op grond van het geloof in Zijn naam heeft Zijn naam deze, die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen”. Het...

Lees verder
3 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (8)

Handelingen 3 vers 1-15 Vers 1-11 Toen Petrus en Johannes samen op het uur van gebed naar de tempel gingen, werd er juist een zekere man, kreupel van de schoot van zijn moeder af, naar de “Schone poort” van de tempel gedragen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus zei tegen hem: “Kijk ons aan!” Hij nu richtte de blik op hen in de verwachting iets van hen te ontvangen....

Lees verder
5 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (14)

Lezen: Markus 1 vers 32-35. De morgenschemering “Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt” (Ps. 119:147). In Markus 1 lezen we over een dag uit het leven van Jezus. Hij gaat in de synagoge en onderwijst daar met gezag, zodat mensen zich verwonderen. Plotseling openbaart zich een onreine geest, die in een mens gevaren is. Jezus gebiedt hem om te zwijgen en drijft hem uit. Vanuit de synagoge gaat het...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 5 vers 20

“Mens, uw zonden zijn u vergeven” (Luk. 5:20). Ziekten en kwalen behoren tot de ergste bedreigingen van de mensheid. Iemand die lichamelijk lijdt, heeft over het algemeen slechts één wens: genezen te worden. Dat is begrijpelijk, ongeacht of iemand zichzelf kan redden of niet. Ons vers uit de Bijbel hierboven is uit een levendig verslag genomen. Vier mensen hebben medelijden met hun verlamde vriend, een bedlegerige invalide die zichzelf niet redden kon. Zijn enige hoop was Jezus van Nazareth, de...

Lees verder