Genezing

20 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (9)

Handelingen 3 vers 16-26 Vers 16 Petrus wijst er overtuigend op, dat de genezing van de verlamde tot stand kwam door het geloof in de Naam van Degene, Die het volk gedood had, maar Die God uit de doden heeft opgewekt: “En op grond van het geloof in Zijn naam heeft Zijn naam deze, die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen”. Het...

Lees verder
1 maand geleden

De eerste decennia van het christendom (8)

Handelingen 3 vers 1-15 Vers 1-11 Toen Petrus en Johannes samen op het uur van gebed naar de tempel gingen, werd er juist een zekere man, kreupel van de schoot van zijn moeder af, naar de “Schone poort” van de tempel gedragen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus zei tegen hem: “Kijk ons aan!” Hij nu richtte de blik op hen in de verwachting iets van hen te ontvangen....

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (14)

Lezen: Markus 1 vers 32-35. De morgenschemering “Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt” (Ps. 119:147). In Markus 1 lezen we over een dag uit het leven van Jezus. Hij gaat in de synagoge en onderwijst daar met gezag, zodat mensen zich verwonderen. Plotseling openbaart zich een onreine geest, die in een mens gevaren is. Jezus gebiedt hem om te zwijgen en drijft hem uit. Vanuit de synagoge gaat het...

Lees verder
5 jaar geleden

Lukas 5 vers 20

“Mens, uw zonden zijn u vergeven” (Luk. 5:20). Ziekten en kwalen behoren tot de ergste bedreigingen van de mensheid. Iemand die lichamelijk lijdt, heeft over het algemeen slechts één wens: genezen te worden. Dat is begrijpelijk, ongeacht of iemand zichzelf kan redden of niet. Ons vers uit de Bijbel hierboven is uit een levendig verslag genomen. Vier mensen hebben medelijden met hun verlamde vriend, een bedlegerige invalide die zichzelf niet redden kon. Zijn enige hoop was Jezus van Nazareth, de...

Lees verder
8 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (2 – slot)

Zijn er niet vele genezingservaringen? Steeds weer wordt ernaar verwezen, dat er vele mensen zijn, die door wondergenezers gezond zijn gemaakt. Daarover is te zeggen, dat er veel zijn, die niet genezen werden, hoewel zij genezingsbijeenkomsten bezocht hebben1. Dat kan men niet eenvoudig met een zwak geloof wegzetten, zoals het vaak gebeurt. Malchus, die tot een van de vijanden van de Heer behoorde, had duidelijk helemaal geen geloof, en toch genas de Heer zijn oor, dat Petrus eraf geslagen had...

Lees verder
8 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (1)

God heeft wonderen gedaan en Hij doet ook vandaag wonderen. Hij is in staat dingen te bewerken, die wij met natuurwetten niet verklaren kunnen. Dat is onbestreden. Maar zijn de wondergenezingen, waarvan vandaag vaak sprake is, echte machtsbewijzen van God? Beleven wij werkelijk, dat de wondergaven van de begintijd opnieuw opleven? Zulke vragen zijn gerechtvaardigd en wij willen hen in deze artikelen eens nagaan. We kunnen zeker niet alles beoordelen, wat op deze aardbol “wondergenezing” genoemd wordt. Het is ook...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (3)

Hoofdstuk 3 TRAINING “Laten wij … met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt” (Hebr. 12:1). “U liep goed; … wie heeft u tegengehouden …?” Sinds ongeveer vijftien jaar1 wordt aan de lichamelijke gezondheid weer zeer veel waarde gehecht. Moderne genoegens hebben de mensen van vele noodzakelijker lichamelijke activiteiten beroofd, maar kennelijk ook van vele geestelijke activiteiten. Het gemak van een gemoedelijke huiskamer, de warmte van het haardvuur of eenvoudig slechts een rustige avond, waarop men “niets doet”, schijnen...

Lees verder
9 jaar geleden

Christenen en ziekten

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen genezen worden. Dat is het volle evangelie. Niemand hoeft te lijden”. Wat moet men daarvan nu denken? Is ziekte een kwaad, dat verdragen moeten worden? Wat voor betekenis hebben ziekten in het leven van een gelovige? Enkele jaren geleden sprak ik met een broeder in geloof uit de charismatische beweging1, die zich als ongelovige...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (2)

 Vervolg hoofdstuk 2 ZWAARLIJVIGHEID DOOR TEVEEL ETEN Zwaarlijvigheid wordt heden ten dage als ernstig gevaar voor de gezondheid aangezien. Zij vergroot definitief het risico voor vele ziekten, onder andere hoge bloeddruk en hartinfarcten. Er zijn vele organisaties, van wie de enige opdracht daaruit bestaat, zwaarlijvige mensen bij het afvallen te helpen, en deze organisaties schijnen nog lange tijd veel te doen te hebben. Waarom worden vele mensen dik? De hoofdreden is, dat zij meer tot zich nemen, dan zij verdragen...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (1)

Opdracht Deze publicaties worden aan alle kinderen van God opgedragen van wie de gezondheid door het schadelijke voedsel van deze wereld geleden heeft. Daarenboven is het opgedragen aan hen, die de wens hebben, zich in de best mogelijke gezondheid te verblijden tot aan het spannende ogenblik, wanneer “wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2). Inleiding “Immers is God … goed … Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken; mijn treden waren bijkans uitgeschoten … Ik zal dan gedurig...

Lees verder