18 jaar geleden

Ieder mens heeft een geweten!!!

Hoe zit het met jouw geweten? Is het goed?

Wanneer heb ik een goed geweten?

Als ik in het licht van God mij bewust bent dat er niets meer tussen God en mij is. Dan kan ik ook met vreugde mijn weg vervolgen! Wanneer ik mij niet meer bewust ben van de tegenwoordigheid van God, loop ik groot gevaar.

De Bijbel spreekt over:

 1. Een kwaad geweten (Hebreeën 10:22);
 2. een gereinigd geweten (Hebreeën 9:14);
 3. een goed geweten (1 Timotheüs 1:5, 19; Hebreeën 13:18; 1 Petrus 3:16, 21);
 4. een zuiver geweten (Handelingen 23:1);
 5. een onergerlijk geweten (Handelingen 24:16);
 6. een zwak geweten (1 Korinthe 8:7, 12);
 7. een rein geweten (1 Timotheüs 3:9; 2 Timotheüs 1:3);
 8. een dichtgeschroeid geweten (1 Timotheüs 4:2);
 9. een mee getuigend geweten (Romeinen 2:15; 9:1);
 10. terwille van het geweten (Romeinen 13:5; 1 Korinthe 10:28);
 11. gewetensbezwaar (1 Korinthe 10:25, 27);
 12. een besmet geweten (Titus 1:15)

Kun je dit ook al meezingen?

Op het Godslam rust mijn ziele,
vol bewond’ring bidt zij aan;
alle, alle mijne zonden
heeft Zijn zoenbloed weggedaan.

Ruste vond hier mijn geweten;
want Zijn bloed – o heilfontein –
heeft van alle mijne zonden
mij gewassen blank en rein.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW