Geweten

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Een goed geweten …

    “Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk1 geweten te hebben tegenover God  en de mensen” (Hand. 24:16), Een gelovig meisje werd door een niet-gelovige uitgenodigd voor een rockconcert. Ze antwoordde: “Nee, dank je!” Korte tijd later kwam dezelfde jongeman haar uitnodigen om te dansen. Opnieuw weigerde ze. Maar hij bleef doorgaan en vroeg haar een derde keer om hem te vergezellen naar een schoolfeest. Ook de derde keer weigerde ze. Deze derde afwijzing frustreerde de jongeman zo...

Lees verder
2 jaar geleden

Het geweten en de hond

“… en zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl hun geweten meegetuigt en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of ook verontschuldigen …” (Rom. 2:15). Stel je een huisbaas voor van wie het huis wordt bedreigd door inbrekers en die, in plaats van zich om het gevaar te bekommeren, zijn blaffende hond neerschiet, om daarna weer ongestoord verder te kunnen slapen! Zo dwaas handelen wij mensen wanneer we de stem van ons geweten de...

Lees verder
10 jaar geleden

Het geweten

Het geweten schijnt tot een gebied in het innerlijk leven van de “moderne mens” gedegradeerd te zijn geworden. Het is niet meer populair om de schuldvraag van de mens te ontvouwen en de macht en de smart van het geweten te overdenken. Maar sinds duizenden jaren stellen mensen zich vragen over het geweten en deze vragen zijn nog altijd actueel: Wat is er met het geweten op zich? Waar komt deze innerlijke stem vandaan en hoe functioneert zij? Hoe moet...

Lees verder
11 jaar geleden

De wet – de leefregel voor Christenen? (8)

Deel IV Het christenleven in tegenstelling tot het leven onder de wet Tot hiertoe hebben we gezien dat de christen niet onder de wet is en dat de wet niet zijn levensregel is, maar dat het levensprogram voor de christen is: “Leven als Christus”, in het bewustzijn dat Christus mijn leven is. Waarin onderscheidt zich nu mijn christenleven van het leven van een mens onder de wet? Wat is principieel anders in het leven van een christen, die naar het...

Lees verder
16 jaar geleden

Ieder mens heeft een geweten!!!

Hoe zit het met jouw geweten? Is het goed? Wanneer heb ik een goed geweten? Als ik in het licht van God mij bewust bent dat er niets meer tussen God en mij is. Dan kan ik ook met vreugde mijn weg vervolgen! Wanneer ik mij niet meer bewust ben van de tegenwoordigheid van God, loop ik groot gevaar. De Bijbel spreekt over: Een kwaad geweten (Hebreeën 10:22); een gereinigd geweten (Hebreeën 9:14); een goed geweten (1 Timotheüs 1:5, 19;...

Lees verder