Geweten

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2 In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23) staat...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het Christendom (45)

Handelingen 25 vers 1-27; 26 vers 1-8   Vers 1-12 Toen Festus naar Jeruzalem ging om contact te leggen met zijn nieuwe ondergeschikten, grepen de Joden de gelegenheid aan om Paulus aan te klagen. De twee jaar die verstreken waren sinds zijn arrestatie hadden hun haat niet verminderd. De vijandschap tegen de Heer sluimerde niet. Zij vroegen Festus de gevangene naar Jeruzalem te laten komen met de bedoeling hun misdadige voornemen, dat twee jaar eerder was mislukt, uit te voeren....

Lees verder
1 jaar geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (40)

Handelingen 20 vers 17-30 Vers 17-21 De toespraak van Paulus tot de oudsten van Efeze heeft betrekking op de gehele gemeente en is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente. Zijn bediening in Azië was voltooid. Hij stond op het punt te vertrekken en de gemeenten achter te laten zonder het apostolisch gezag en de zorg die hij hun met zoveel liefde en toewijding had gegeven. Hij droeg ze niet over aan andere apostelen. Hij gaf hun geen...

Lees verder
2 jaar geleden

Het leven van David (10)

1 Samuel 27 David vlucht naar de Filistijnse koning Achis David had tegenover Saul verklaard dat God hem uit alle benauwdheid zou verlossen (1 Sam. 26:24). Zijn woorden worden getest. En David faalt – hij vlucht weer naar Achis, de koning van de Filistijnen. Hij is bang om in handen van Saul te vallen, die zelf had gezegd, dat David zeker zou overwinnen (1 Sam. 26:25). Natuurlijk kon David de onvoorspelbare Saul niet vertrouwen – maar had hij God niet...

Lees verder
5 jaar geleden

Een goed geweten …

    “Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk1 geweten te hebben tegenover God  en de mensen” (Hand. 24:16), Een gelovig meisje werd door een niet-gelovige uitgenodigd voor een rockconcert. Ze antwoordde: “Nee, dank je!” Korte tijd later kwam dezelfde jongeman haar uitnodigen om te dansen. Opnieuw weigerde ze. Maar hij bleef doorgaan en vroeg haar een derde keer om hem te vergezellen naar een schoolfeest. Ook de derde keer weigerde ze. Deze derde afwijzing frustreerde de jongeman zo...

Lees verder
5 jaar geleden

Het geweten en de hond

“… en zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl hun geweten meegetuigt en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of ook verontschuldigen …” (Rom. 2:15). Stel je een huisbaas voor van wie het huis wordt bedreigd door inbrekers en die, in plaats van zich om het gevaar te bekommeren, zijn blaffende hond neerschiet, om daarna weer ongestoord verder te kunnen slapen! Zo dwaas handelen wij mensen wanneer we de stem van ons geweten de...

Lees verder
13 jaar geleden

Het geweten

Het geweten schijnt tot een gebied in het innerlijk leven van de “moderne mens” gedegradeerd te zijn geworden. Het is niet meer populair om de schuldvraag van de mens te ontvouwen en de macht en de smart van het geweten te overdenken. Maar sinds duizenden jaren stellen mensen zich vragen over het geweten en deze vragen zijn nog altijd actueel: Wat is er met het geweten op zich? Waar komt deze innerlijke stem vandaan en hoe functioneert zij? Hoe moet...

Lees verder
14 jaar geleden

De wet – de leefregel voor Christenen? (8)

Deel IV Het christenleven in tegenstelling tot het leven onder de wet Tot hiertoe hebben we gezien dat de christen niet onder de wet is en dat de wet niet zijn levensregel is, maar dat het levensprogram voor de christen is: “Leven als Christus”, in het bewustzijn dat Christus mijn leven is. Waarin onderscheidt zich nu mijn christenleven van het leven van een mens onder de wet? Wat is principieel anders in het leven van een christen, die naar het...

Lees verder
19 jaar geleden

Ieder mens heeft een geweten!!!

Hoe zit het met jouw geweten? Is het goed? Wanneer heb ik een goed geweten? Als ik in het licht van God mij bewust bent dat er niets meer tussen God en mij is. Dan kan ik ook met vreugde mijn weg vervolgen! Wanneer ik mij niet meer bewust ben van de tegenwoordigheid van God, loop ik groot gevaar. De Bijbel spreekt over: Een kwaad geweten (Hebreeën 10:22); een gereinigd geweten (Hebreeën 9:14); een goed geweten (1 Timotheüs 1:5, 19;...

Lees verder