12 maanden geleden

Hoop tijdens hongersnood

Ruth 1 vers 1:
“In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.

Het boek Richteren en de eerste hoofdstukken van 1 Samuël komen ongeveer in dezelfde tijd voor als het boek Ruth. Richteren en 1 Samuël vertellen ons over het morele verval van Israël. Maar Ruth is een liefdesverhaal en een oogstverhaal! Een verhaal, dat ons eraan herinnert dat er weliswaar overal om ons heen geestelijke hongersnood en moreel verval heerst, maar dat God trouw is aan het hart, dat zich tot Hem wendt!

Dit verhaal begint met Elimelech die doet wat goed is in zijn eigen ogen en Bethlehem, “het broodhuis,” verlaat vanwege een hongersnood in het land. Maar God gebruikte het falen van Elimelech om ons te herinneren aan Zijn eigen trouw. Nadat Elimelech en zijn twee zonen zijn gestorven, keren zijn vrouw Naomi en een van haar schoondochters, Ruth, terug.

Als we lezen hoe dit prachtige verhaal zich ontvouwt, worden we herinnerd aan de dag waarin wij leven en hoe God ons wil zegenen, om onze harten te trekken naar de Persoon van Christus!

Ruth wordt van ver gehaald en in contact gebracht met Boaz, iemand die bereid en in staat is om in al haar behoeften te voorzien en voor haar te zorgen! Wij hebben zo’n Persoon in de Heer Jezus!

In hoofdstuk 3 zien we hoe Ruth vrede vindt aan de voeten van Boaz. Dit is wat onze Heer Jezus aan ieder van ons geeft (Matth. 11:28-29). Aan het eind van hoofdstuk 3 lezen we dat Ruth zit te wachten tot haar Boaz de dingen met betrekking tot haar afrondt, en in hoofdstuk 4 zien we de dingen voltooid! Ook wij wachten op de terugkeer van de Heer Jezus, en ons voor eeuwig tot Zich neemt!

Richteren en 1 Samuël leren ons, dat er overal om ons heen veel falen en morele duisternis is, maar het boek Ruth herinnert ons eraan dat we een naaste Bloedverwant hebben, die trouw is en in al onze behoeften zal voorzien, als we ons maar tot Hem wenden.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW