9 jaar geleden

Homoseksualiteit: Verandering mogelijk

Vandaag worden degenen die een “Coming out” (1) op homoseksueel gebied voornemen, niet langer gediscrimineerd, maar degenen die hun gevoelens willen veranderen, zegt: Christl Vonholt van het Duitse Instituut voor jeugd en samenleving.

25-01-2013

Het hoofd van het Duitse Instituut voor jeugd en samenleving, Christl Vonholt, heeft in een interview verschillende vragen gesteld over het onderwerp van homoseksualiteit op het kath.net. Zij zegt, onder andere, dat onderzoeken erop wijzen, dat homoseksuele gevoelens hun wortels in individueel ervaren geestelijke verwondingen in de vroege kinderjaren zouden hebben. Ze citeert als voorbeelden: “Vroege bindings-verwondingen in de relatie van het kind tot de ouders, vooral van hetzelfde geslacht, verder ook verwondingen met betrekking tot hetzelfde geslacht van dezelfde leeftijd en gevoelens van het niet-voldoen aan hen”. Ook seksueel misbruik speelt een rol. Men kan dus niet zeggen dat het om aangeboren of genetisch bepaalde homoseksualiteit gaat.

Mensen die zich veranderen willen, moeten daarvoor een sterke motivatie, volharding en moed hebben. Men moet zich echter niet voor de gek laten houden, dat met een Coming-out alles goed is. Uit verslagen bleek, dat het tegendeel waar is. Want de homoseksuele levensstijl wordt met een aanzienlijk hoger percentage aan psychiatrische stoornissen (diepliggende angsten, dwang, depressies) verbonden, juist bij mannen. Ondanks de toenemende tolerantie toonden recente studies, dat psychische stoornissen bij een homoseksueel leven toenemen.

Ook de vrijheid, die homoseksuele mensen voorgespiegeld wordt, wanneer ze hun levensstijl zouden uitleven, bestaat volgens Vonholt niet. “Jonge mensen hebben vaak een fijn gevoel ervoor, dat homoseksueel gedrag niet in overeenstemming met hun lichaam is, dat ook hun lichamen hen voor de vervulling naar het andere geslacht verwijst”. De Coming-out ligt op deze seksuele geaardheid vast en belemmert – zelfs wanneer men het innerlijk wil – de terugkeer naar een heteroseksuele levensstijl.

“Homoseksuele gevoelens worden niet gekozen. Een homoseksuele identiteit wordt echter zeker wel gekozen”, volgens Vonholt. Studies hebben aangetoond dat mannen die zich wilden veranderen, voor meer dan een derde een verandering van hun gevoelens ten opzichte van hetero-seksualiteit zou hebben bereikt, voor een derde een bepaalde verandering bereikten (bijvoorbeeld, een daling van homoseksuele gevoelens, zonder zich aangetrokken te voelen tot heteroseksualiteit), terwijl bij een derde deel geen verandering werd gebracht. Sommige mensen, wier gevoel niet veranderd was, kozen voor een weg van seksuele onthouding. Jonge mensen die nog niet seksueel actief waren, hebben met name goede kansen voor een verandering.

Geen christen, die homoseksuele gevoelens heeft en zou willen veranderen, hoeft zich onder geestelijke druk te stellen. En toch is er hoop voor hem. Want de Heer Jezus maakt vrij: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn”. (Joh. 8:36). Iedereen, die werkelijk bereid is zich door de Heer Jezus Christus te laten veranderen, mag inzetten op deze belofte. – Overigens – ook zich heteroseksueel voelende christenen moeten zich veranderen – misschien niet op seksueel gebied. Maar ieder van ons heeft een echte verandering nodig, naar Christus toe. Toegegeven, de seksuele verandering van zich homoseksuele voelende mensen is zeer verstrekkend. Maar met de hulp van God zal het lukken, zelfs als dit een zekere tijd vereist.

NOOT VERTALER:

1) Coming out (een verkorting van ‘coming out of the closet’) is een Engelse uitdrukking die wordt gebruikt voor het moment waarop een homo, lesbienne of biseksueel er voor kiest om openlijk voor zijn of haar seksualiteit uit te komen. In het Nederlands is ‘uit de kast komen’ gangbaarder dan ‘coming out (of the closet)’ waarvan het een letterlijke vertaling is.

Sinds 1988 wordt internationaal op 11 oktober de Coming Out Day gevierd. De voormalige minister van OCW, Ronald Plasterk, heeft deze dag in 2009 ook voor Nederland uitgeroepen tot nationale Coming-Outdag, om daarmee de sociale acceptatie van homoseksualiteit bevorderen.

© Bibelpraxis, Manuel Seibel

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW