18 jaar geleden

Hij is waarlijk opgestaan!!!

Tijdschema

 1. Na de sabbat (op zaterdagavond) bezoeken Maria Magdalena en andere vrouwen uit Galiléa het graf; dan bereiden zij specerijen en balsems.
 2. In de nacht naar de zondag staat de Heer uit de doden op. Een engel opent het lege graf.
 3. Zondag vóór zonsopgang gaat Maria Magdaléna naar het graf.
 4. a. Na zonsopgang komen de andere vrouwen naar het graf en worden door de engel naar de discipelen gezonden. b. Onderweg ontmoeten zij de Heer. c. Zij informeren om beurten de elf en anderen; ze worden echter niet geloofd. d. Enkele soldaten die de wachters waren, informeren de autoriteiten. e. Maria Magdaléna loopt ondertussen naar Petrus en Johannes; ze keren samen weer naar het graf terug.
 5. Petrus en Johannes bezichtigen het lege graf en gaan weer naar huis.
 6. De Heer ontmoet Maria Magdaléna en zendt haar naar de discipelen.
 7. Maria Magdaléna bevestigt het bericht van de vrouwen, maar wordt eveneens niet geloofd.
 8. De Heer ontmoet Petrus alleen.
 9. Twee discipelen gaan naar Emmaüs en ontmoeten de Heer.
 10. Ze keren direct naar Jeruzalem terug.
 11. ’s Avonds verzamelen zich de elf (behalve Thomas) met andere discipelen.
 12. Petrus bericht van zijn ontmoeting met de Heer.
 13. De Emmaüsgangers berichten van hun ontmoeting met de Heer. Ook zij worden maar ten dele geloofd.
 14. De Heer Zelf komt in het midden van de discipelen.

© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW