Opstanding

47 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

De opstanding van de Heer

“De Heer is werkelijk opgewekt …” (Luk. 24:34). In de opstanding stond de Heer op met alle vruchten van een volledige overwinning op de macht van de vijand. De voorgaande tijd was “uw uur en de macht van de duisternis” (Luk. 22:53). Het was de tijd van Satan om al zijn macht te tonen. Maar toen zij hoogmoedig handelden, stond de HEERE boven hen (Ex. 18:11). Dit is onze troost, dat de vijand werd verslagen op het hoogtepunt van zijn...

Lees verder
5 maanden geleden

Het boek Jozua (15) – Het voedsel van het land

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 11   “… en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20). Bij de uittocht van Israël uit Egypte had de Heer bevolen met betrekking tot het Pascha en de bijbehorende herdenking: “Gedenk deze dag … daarom mag wat gezuurd is, niet  gegeten worden. … als de HEERE u gebracht heeft in het land van...

Lees verder
6 maanden geleden

Het boek Jozua (13) – De plaats van kracht,

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 9   “… en ik leef niet meer1, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Gilgal, wat “wentelen” of “afwentelen” betekent, is het centrum van de kracht van Israël tijdens alle veldslagen waarover in het boek Jozua wordt bericht. Naar het kamp in Gilgal keerden ze terug na zowel overwinningen als nederlagen, en vanuit dit kamp trokken ze ten strijde. Na hun besnijdenis zei de HEER tegen Jozua: “Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb...

Lees verder
7 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2 In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23) staat...

Lees verder
9 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder
9 maanden geleden

Het boek Jozua (09)

De weg naar het beloofde Kanaän   Bijbelgedeelten: Jozua 3 vers 9-17; Jozua 4 Efeze 2 vers 4 en 5: “God … heeft ons … levend gemaakt met Christus.” Efeze 1 vers 19-20: “… en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse...

Lees verder
10 maanden geleden

Waar staat u? (2)

Leestijd: 5 minuten Waar staan wij? In de eerste aflevering hebben we gekeken waar Judas Iskariot en andere vijanden stonden. Zij stonden aan de kant van de vijanden van God, de vijanden van Jezus. Johannes gebruikt dit woord verschillende keren – staan. En wij moeten ons afvragen waar wij staan. Maria Magdalena “Maria nu stond buiten bij het graf te wenen” (Joh. 20:11). Maria Magdalena, die door de Heer van zeven demonen was verlost, was haar Heiland naar het kruis...

Lees verder
1 jaar geleden

Brandende harten

15 april 2023 Lukas 24 vers 32-35: “En zij zeiden tegen elkaar: “Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?” En zij stonden datzelfde uur op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf en degenen die bij hen waren bijeen en zeiden: “De Heer is opgestaan en is aan Simon verschenen.” En zij spraken over de dingen die onderweg gebeurd waren, en hoe Hij hun bekend was bij het...

Lees verder
1 jaar geleden

De moed van de opstanding

8 april 2023 Handelingen 2 vers 32-33,36: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd … Laat het hele huis van Israël daarom zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer en als tot Christus heeft gemaakt … .” In alle vier de evangeliën staat dat Petrus lafhartig reageert op een jong dienstmeisje, dat hem uitdaagt een volgeling van Christus te zijn. Petrus ontkent de beschuldiging en verloochent...

Lees verder
1 jaar geleden

De troost van de opstanding

6 april 2023 Johannes 11 vers 25-26: “Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid.” Martha was met smart naar de Heer Jezus gekomen! Haar broer Lazarus was overleden, en ze dacht, dat als de Heer iets eerder was gekomen, haar broer er nog zou zijn (vs. 21). Maar Martha had het vertrouwen, dat de...

Lees verder