Opstanding

43 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder
2 maanden geleden

Het boek Jozua (09)

De weg naar het beloofde Kanaän   Bijbelgedeelten: Jozua 3 vers 9-17; Jozua 4 Efeze 2 vers 4 en 5: “God … heeft ons … levend gemaakt met Christus.” Efeze 1 vers 19-20: “… en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse...

Lees verder
3 maanden geleden

Waar staat u? (2)

Leestijd: 5 minuten Waar staan wij? In de eerste aflevering hebben we gekeken waar Judas Iskariot en andere vijanden stonden. Zij stonden aan de kant van de vijanden van God, de vijanden van Jezus. Johannes gebruikt dit woord verschillende keren – staan. En wij moeten ons afvragen waar wij staan. Maria Magdalena “Maria nu stond buiten bij het graf te wenen” (Joh. 20:11). Maria Magdalena, die door de Heer van zeven demonen was verlost, was haar Heiland naar het kruis...

Lees verder
5 maanden geleden

Brandende harten

15 april 2023 Lukas 24 vers 32-35: “En zij zeiden tegen elkaar: “Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?” En zij stonden datzelfde uur op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf en degenen die bij hen waren bijeen en zeiden: “De Heer is opgestaan en is aan Simon verschenen.” En zij spraken over de dingen die onderweg gebeurd waren, en hoe Hij hun bekend was bij het...

Lees verder
6 maanden geleden

De moed van de opstanding

8 april 2023 Handelingen 2 vers 32-33,36: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd … Laat het hele huis van Israël daarom zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer en als tot Christus heeft gemaakt … .” In alle vier de evangeliën staat dat Petrus lafhartig reageert op een jong dienstmeisje, dat hem uitdaagt een volgeling van Christus te zijn. Petrus ontkent de beschuldiging en verloochent...

Lees verder
6 maanden geleden

De troost van de opstanding

6 april 2023 Johannes 11 vers 25-26: “Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid.” Martha was met smart naar de Heer Jezus gekomen! Haar broer Lazarus was overleden, en ze dacht, dat als de Heer iets eerder was gekomen, haar broer er nog zou zijn (vs. 21). Maar Martha had het vertrouwen, dat de...

Lees verder
6 maanden geleden

De kracht van de opstanding

Romeinen 6 vers 9: “… daar wij weten dat Christus, nu Hij uit [de] doden is opgewekt, niet meer sterft: [de] dood heerst niet meer over Hem.”.  De opstanding van Jezus Christus is een fundamentele waarheid van de evangelieboodschap. Wij geloven dat Christus “voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt naar de Schriften” (1 Kor. 15:3-4). Het evangelie is niet simpelweg kennis die informeert. Het...

Lees verder
6 maanden geleden

Is er een opstanding?

Mattheüs 22 vers 23-32 “Op die dag kwamen er sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is” (Matth. 22:23). Menselijke meningen Is er een opstanding? Of is alles voorbij met de dood? Wie kan deze vragen beantwoorden? Menselijke speculaties helpen hier niet. Alleen God kan ons een duidelijk en zeker antwoord geven. De Bijbel bericht ons over zeer verschillende opvattingen van mensen over deze kwestie: De filosofen in Athene spotten toen Paulus over de opstanding sprak (Hand....

Lees verder
9 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (46)

Handelingen 26 vers 9-23 Vers 9-23 Paulus voelde ooit dat hij veel moest doen, dat vijandig stond tegenover de Naam van Jezus, de Nazoreeër. Hij was niet bang Hem bij Zijn verachte Naam te noemen; Zijn persoon had een onmetelijke waarde voor zijn eigen hart, en hij achtte het een eer Zijn schande te mogen delen. Zijn vroegere haat tegen Jezus had hij geuit door lijden toe te brengen aan hen die in Hem geloofden en die hij nu “de...

Lees verder
9 maanden geleden

De eerste decennia van het Christendom (45)

Handelingen 25 vers 1-27; 26 vers 1-8   Vers 1-12 Toen Festus naar Jeruzalem ging om contact te leggen met zijn nieuwe ondergeschikten, grepen de Joden de gelegenheid aan om Paulus aan te klagen. De twee jaar die verstreken waren sinds zijn arrestatie hadden hun haat niet verminderd. De vijandschap tegen de Heer sluimerde niet. Zij vroegen Festus de gevangene naar Jeruzalem te laten komen met de bedoeling hun misdadige voornemen, dat twee jaar eerder was mislukt, uit te voeren....

Lees verder