5 jaar geleden

Het werpen van zorgen …

Een woord om over na te denken met het oog op onze rust en vrede in het komende jaar! En zorgen kennen we toch allemaal? Hoe gaan we ermee om?

Gods troostrijke zegen voor het nieuwe jaar toegewenst!

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7).

De Schrift nodigt ons in 1 Petrus 5 vers 7 uit om alle zorgen op God te werpen. Maar soms hebben we er moeite mee. Want nauwelijks hebben we de zorgen weggeworpen, of ze rollen ook alweer terug. Weer werpen we de zorgen op God, maar korte tijd later ligt de zware ‘zorgensteen’ opnieuw aan onze voeten. Deze procedure put onze krachten uit, misschien wil zelfs gelatenheid zich van ons meester maken.

Wat is er aan de hand? Wat moeten we doen?

Nu is het een belangrijk principe van uitleg, dat je altijd een uitspraak van de Bijbel in zijn verband moet lezen. We willen dit ook op dit punt doen. Dus: “Vernedert u onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op Zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:6,7).

De oproep om de zorgen op God te werpen wordt als het ware omlijst door twee verklaringen. De eerste verklaring is dat we onszelf moeten vernederen onder de krachtige hand van God. We mogen niet rebelleren tegen de regeringswegen van God. Als we dat doen, komen we niet los van de zorgen. Dit is duidelijk: als ik tegen God in opstand kom in mijn omstandigheden, terwijl mijn rebellie er de oorzaak van is dat ik in deze omstandigheden ben, kan ik de zorgen niet met resultaat op Hem werpen.

De tweede “omlijstende” verklaring is, dat God om ons bezorgd is. Dit mogen we geloven, daarop moeten we vertrouwen! God zorgt voor ons, wij liggen na aan Zijn hart. En als dat diep in ons hart verankerd is, is het gemakkelijker om alles aan Hem over te geven. Twee hoeven zich geen zorgen te maken over één ding. Hij zorgt – en dat moeten wij niet doen.

In één woord: het bewustzijn van de macht en liefde van God moet levendig zijn, opdat het met het “zorgen-werpen” goed functioneert.

Online in het Duits sinds 27.09.2005.

Gerrid Setzer, ©www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW