10 maanden geleden

Het leven van David (15)

2 Samuel 5

image.jpeg

David wordt koning over geheel Israël (2 Sam. 5:1-5)

Na de dood van Isboseth komen alle stammen van Israël naar David in Hebron. Uiteindelijk wordt de man naar Gods hart koning over heel Israël.

David in Jeruzalem (2 Sam. 5:6-25)

Nu is ook de tijd gekomen om naar Jeruzalem te verhuizen en daar een huis te bouwen. David wordt sterker.  Het is duidelijk, dat dit de vijand op het toneel brengt: de Filistijnen naderen. David vraagt God wat hij nu moet doen en voert met succes zijn eerste oorlog als koning over geheel Israël. Toen hij in het geheim door Samuël tot koning was gezalfd, versloeg hij de Filistijn Goliath. En als gezalfde koning over Israël heeft hij met dezelfde tegenstanders te maken.

Kort na de overwinning op de Filistijnen, trekken de Filistijnen weer op. De situatie is precies hetzelfde als voorheen. Niets zou begrijpelijker zijn geweest dan nu weg te stormen. Maar David wacht op de Heer en laat hem concreet naar de overwinning leiden.

Sommige dingen lijken zich te herhalen in ons leven. Laten we oppassen dat we geen “patroon” volgen. De “G”, dat is het gebed, is veel geschikter, doeltreffender en heilzamer.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online seit dem 18.01.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW