6 jaar geleden

Het krachtige Woord …

“Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren …” (2 Tim. 3:16).

Vraag je je wel eens af wat mensen van bijbelverzen op evangelieposters maken? Begrijpen zij de betekenis van woorden en begrippen die ze maar zelden tegenkomen? Dank God dat Zijn Woord altijd in staat is geweest om het geweten van mannen, vrouwen en jonge mensen, ongeacht hun geestelijke onwetendheid uit uit te dagen. Natuurlijk moeten we woorden uit de Bijbel uit kunnen leggen aan mensen, maar laten we nooit vergeten dat deze hun eigen vitale kracht hebben. Petrus schrijft: “… u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord” (1 Petr. 1:23).

De eerste keer dat Paulus Thessalonika bezocht kon hij slechte enkele weken blijven. Later schreef hij: “Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in krachten in [de] Heilige Geest en <in> zeer volle zekerheid; u weet immers hoe wij onder u geweest zijn terwille van u” (1 Thess. 1:5). Hij en zijn metgezellen hebben het evangelie daar met explosief effect gepredikt – het woord dynamiet is afgeleid van het Griekse woord dat vertaald wordt met ‘kracht’. Ja, de Heilige Geest paste de boodschap toe op het geweten van hen die hen hoorden en hun wijze van leven kwam overeen met wat ze zeiden, maar de kettingreactie begon met het spreken van “woorden van het eeuwige leven” (Joh. 6:68).

Zoals altijd, onze Heer Jezus is het volmaakte voorbeeld. In Johannes 3 had Nicodémus, de leraar van Israël, moeite met het begrijpen van het opnieuw geboren zijn. We hebben misschien gedacht: als een geleerde jood als hij “aardse dingen” niet kan begrijpen (vs. 12), dan zal de Heer de dingen toch wel heel ‘heel aards’ moeten maken voor een Samaritaanse vrouw. Maar nee, Hij begint tot haar te spreken over hemelse dingen. Zij probeerde Hem terug te trekken tot aardse dingen – “deze berg” en “Jeruzalem” (Joh. 4:20) – maar Hij neemt haar mee naar nog hogere: “Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidder de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke [personen] die Hem aanbidden” (Joh. 4:23).

De Heer vestigde ook de aandacht van deze vrouw op de morele toestand van haar leven. “Ga heen, roep uw man en kom hier” (Joh. 4:16). Sommigen noemen dit vandaag veroordelend, maar hoe kan de zonde van de boodschap van het evangelie weggepoetst worden? Het maakte haar niet uit, omdat de Heilige Geest getuigde van de waarheid van alles wat de Heer zei. Als resultaat getuigde zij tegenover anderen: “Komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is Deze niet de Christus?” (Joh. 4:29).

Simon Atwood, © Christian Service Bulletin

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW