5 jaar geleden

Het gratis musje …

Bijbelplaatsen: Mattheüs 10:29,31; Lukas 12:6,7

“Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dan niet bang; u gaat vele musjes te boven” (Matth. 10:29-31).

“Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningen? En niet één van hen is voor God vergeten … Weest niet bang; u gaat vele musjes te boven” (Luk. 12:6,7).

Met een Assarion (penning) kon je in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, twee mussen kopen. Legde je twee penningen op het bord, kreeg je niet vier mussen, maar direct vijf. Als een kwantumkorting was de vijfde vogel gratis.

Ook de ‘waardeloze gratis mus’ was volledig in handen van God: hij viel alleen op de aarde als onze hemelse Vader het wilde. En als niemand gaf om het kleine musje, zo werd hij toch niet vergeten door God.

Kinderen van God zijn waardevoller dan vele mussen. Hoe zou er iets met ons kunnen gebeuren, wat onze hemelse Vader niet verordend, toegelaten heeft? Is het mogelijk, dat Hij een van Zijn geliefde kinderen vergeet? Kan Hij onverschillig staan tegenover degenen, voor wie de Heer Jezus Zijn bloed heeft gegeven?

Dat is ondenkbaar. Kinderen van God vallen onder de volledige zorg van hun hemelse Vader. En omdat het zo is, wordt dat, wat de Heer tot Zijn discipelen zei in verband met de “musjes-les”, van bijzonder belang: “Wees dan niet bang” (Matth. 10:26). “En weest niet bang” (Matth. 10:28). Ja, “Wees dan niet bang” (Matth. 10:31).

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW