6 jaar geleden

Het evangelie (1)

Bijbelplaatsen: 1 Petrus 1 vers 25; Jesaja 27 vers 5; Lukas 14 vers 24.

Het evangelie is eenvoudig. Als brood net zo moeilijk te krijgen was als chocolaatjes of water zo schaars zou zijn als wijn, zouden de meeste mensen honger en dorst hebben. Als de waarheid die tot redding leidt, even moeilijk te begrijpen zou zijn als sommige andere dingen, zouden velen verloren moeten gaan, tenzij er een wonder gebeurde. Maar de waarheden van het evangelie zijn duidelijk en begrijpelijk voor iedereen die zijn stromen niet vervuilt door eigen verdorven gedachten.

Het evangelie is blijvend. Overweeg Gods bijzondere zorg waarmee Hij Zijn waarheid bewaakt. Alles kan voorbijgaan, maar God waakt over Zijn waarheid. In alle grote revoluties, veranderingen en omwentelingen van koninkrijken en ook van kerken, heeft God Zijn waarheid bewaard. Als zelfs de hemel en de aarde in het vuur zullen vergaan, en de elementen wegsmelten van hitte, en de wereld ten einde loopt, zal de waarheid niet het geringste verlies lijden, maar “het woord van [de] Heer blijft tot in eeuwigheid” (1 Petr. 1:25).

Het evangelie brengt vrede. “.. laat men vrede met mij sluiten; vrede moet men met mij sluiten” (Jes. 27:5). En waarin ligt Gods reddende kracht anders dan in Christus? Hij heeft sterkte gegeven aan Zijn machtigen, zodat Hij volledig degenen zal redden die door Hem tot God naderen. Neem Christus aan en je hebt Gods arm gegrepen en wie Hem heeft aangenomen, kan Hij niet langer meer slaan.

De grote zorg voor Christus voor Zijn discipelen, die Hij in de wereld achter moest laten, was niet dat Hij hen een rustige wereld naliet, maar dat Hij hen bewapende tegen een onrustige wereld: Hij liet hen Zijn vrede na. Het evangelie wordt verworpen. “Want Ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, van mijn avondmaal zal proeven” (Luk. 14:24). God duldt geen enkele verachting van Zijn genade. Ze zouden de gedekte tafel niet ervaren. Het gordijn was gesloten en ze gingen naar bed zonder te eten en zouden sterven in hun zonden. Als u Christus niet wilt, krijgt u Hem niet. Niemand zinkt zo diep in de hel als iemand die valt omdat hij struikelt over Christus.

[Uit: “Extracts from the Writings of William Gurnall, geselecteerd door Hamilton Smith”.

William Gurnall, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 17.09.2009.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW