2 jaar geleden

Johannes 14 vers 1-3; Openbaring 21 vers 1-9

Hemels Jeruzalem of Vaderhuis?

Bijbelgedeelten: Johannes 14 vers 1-3; Openbaring 21 vers 1-9

Vraag: Waar zullen wij christenen op een dag zijn: in het huis van de Vader (Joh. 14) of in het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21)? Of zijn het slechts twee verschillende termen voor dezelfde zaak?

Wanneer de Schrift twee heel verschillende termen kiest – een term die betrekking heeft op een huis en een andere op een stad – dan is het duidelijk, dat dit niet precies hetzelfde betekent.

Het nieuwe Jeruzalem gaat over bestuur en vooral over de relatie met de mensen op de nieuwe aarde: “Zie, de tabernakel van God is bij de mensen!” Het Vaderhuis gaat over onze relatie met de Vader en de andere Personen van de Godheid.

We zullen ons ongetwijfeld in beide sferen bewegen. De Schrift vertelt ons niet hoe dit “functioneert”, en is misschien ook niet zo gemakkelijk voor te stellen. Om het in aardse termen te zeggen: we zullen heen en weer pendelen tussen arbeidsplaats (“nieuwe Jeruzalem”) en woonplaats (“Vaderhuis”).

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.02.2015.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW