6 jaar geleden

Gehoorzaamheid en liefde

Schriftplaatsen: Johannes 14 vers 15 en 21

Gehoorzaamheid en liefde gaan samen. Ze kunnen niet van elkaar gescheiden worden. De Heer Jezus toont zijn discipelen kort voor het kruis in de opperzaal deze verbinding, hetgeen heel belangrijk is voor ons geloofsleven.

Liefde als bron voor gehoorzaamheid: “Als u Mij liefhebt, bewaart Mijn geboden” (Joh. 14:15).

Gehoorzaamheid als bewijs van de liefde: “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft” (Joh. 14:21).

De Heer Jezus heeft uit liefde Zijn leven voor ons gegeven. Wanneer we deze liefde kennen, genereert het een echo in ons hart: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Joh. 4:19). We geven Hem daarmee een antwoord, omdat Hij zo oneindig veel voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons van de eeuwige ondergang gered, Hij heeft ons gemaakt tot kinderen van God, en we zullen voor eeuwig met Hem in het huis van Zijn Vader zijn.

Nu zijn we nog op aarde en volgen Hem als Zijn discipelen. Waaruit blijkt nu dat we Hem volgen? Doordat wij ons houden aan Zijn woord. Hij heeft ons Zijn gedachten meegedeeld. Het is het Woord van God, en daarom heeft het gezag. Als we Hem liefhebben, dan is het niet een slaafse gehoorzaamheid, geen gehoorzaamheid uit dwang. Dan willen wij graag dat doen, wat Hem welgevallig is. We krijgen een richting in het leven, dat de Heer Jezus verheugt. Liefde vraagt niet: “Wat heb ík eraan?”, maar “hoe kan ik de Heer behagen?”, en “wat wilt U wat ik doen zal?”

Liefde is de bron of motivatie voor een leven in gehoorzaamheid en toewijding aan Hem. De gehoorzaamheid, de overeenstemming met Zijn Woord in ons leven, is dan het zichtbare bewijs van de liefde. Dus liefde is ook niet iets theoretisch, zij is niet zomaar een gevoel. Ze is ook niet iets wat ik eenvoudig beweer, wat niemand echter kan controleren. Het is een bewuste beslissing van het hart, hetgeen tot uiting komt in onze woorden en daden in het dagelijks leven.

We kennen dat uit onze natuurlijke relaties in het huwelijk en gezin. Als ik mijn vrouw werkelijk liefheb, zal ze dat aan mijn woorden en mijn gedrag ten opzichte van haar merken. Ik probeer dan om haar te behagen, om tijd met haar delen, aan haar behoeften te voldoen. De liefde van kinderen voor hun ouders herkennen wij daaraan, dat ze aan hun ouders gehoorzaam zijn. Vaak zelfs, zonder dat wij als ouders uitdrukkelijk iets moeten zeggen. Onze kinderen weten veel dingen, zelfs zonder een uitdrukkelijk gebod, die we als ouders verwachten. Als ze zich dan gedragen naar onze zin, toont dat hun liefde voor ons.

In het leven van het geloof is dat hetzelfde. Als we de Heer Jezus werkelijk liefhebben, zal dat zichtbaar worden in ons gedrag. Ik neem dan biddend mijn beslissingen, ik lees met vreugde dagelijks in de Bijbel. Ik vraag de Heer, welke taken Hij vandaag voor mij heeft.

Zoals de Heer Jezus aan Petrus vroeg, vraagt Hij jou en mij vandaag: “Heb je Mij lief?” Wat is jouw en mijn antwoord?

Dirk Mütze, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW