2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (9)

“Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid …” (Ef. 6:14).

Geestelijke strijd (deel negen)

 

In bijbelse tijden droegen zowel mannen als vrouwen lange, losse kledingstukken die ten minste tot hun knieën reikten. Voordat zij een inspannende activiteit ondernamen, vooral als zij ten strijde trokken, moesten zij hun losse kleding bijeenhouden, dit wordt ook wel het omgorden van de lendenen genoemd. Een van de eerste plaatsen in de Schrift waar we dit lezen is in Exodus 12, toen de kinderen van Israël op het punt stonden het Pascha te vieren voordat zij Egypte verlieten. We lezen: “En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE” (Ex. 12:11). Zij moesten voorbereid zijn om zonder belemmeringen te vertrekken.

Met betrekking tot de wederkomst van onze Heer zei de Heer Jezus: “Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend zijn; en weest u gelijk als mensen die op hun heer wachten …” (Luk. 12:35-36). Petrus herinnert ons: “omgord daarom de lendenen van uw verstand, weest nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij [de] openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:13).

Omgord zijn is voorbereid zijn. Omgord zijn met waarheid is voorbereid zijn door dat, wat waar is. De vraag werd door Pilatus gesteld toen de Heer Jezus voor hem stond: “Wat is waarheid?”; deze vraag wordt vandaag de dag nog steeds gesteld. Mensen spreken nu van “Uw waarheid” en “Mijn waarheid,” maar als zij elkaar tegenspreken hoe kunnen beide dan waar zijn. Wat is waarheid? Wiens waarheid? Pilatus had Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is voor zich staan en hij miste de waarheid!

Als volgelingen van de Waarheid, de Heer Jezus, moeten wij omgord zijn met de waarheid! In Johannes 17 vers 17 bad de Heer Jezus: “Heilig hen door de1 waarheid: Uw woord is de waarheid.” Christus is het levende Woord en de Bijbel is Zijn geschreven Woord en wij moeten door beide omgord worden, zodat wij beschermd worden tegen de aanvallen van de vijand. Er kunnen dingen in ons leven zijn die uit de weg geruimd moeten worden, zodat wij voorbereid kunnen zijn op de strijd en bereid zijn om te dienen. Wij moeten ons leven beteugelen (1 Kor. 9:25) en ons denken vernieuwen (Rom. 12:2) naar de waarheid van Gods Woord, waarbij wij elk gewicht terzijde moeten leggen, opdat wij de wedloop kunnen afleggen die voor ons ligt, met onze ogen op Hem gericht (Hebr. 12:1-2).

 

NOOT:
1. Letterlijk ‘in’, dit is in de kracht van.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW