2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (3)

“Overigens, mijn broeders, sterkt u in [de] Heer en in de kracht van Zijn sterkte” (Ef. 6:10).

Geestelijke strijd (deel 3)

 

Paulus herinnert aan de heiligen bij Efeze, “sterkt u in [de] Heer en in de kracht van Zijn sterkte”. Hij had deze kracht en macht al drie keer in deze brief genoemd. In het eerste hoofdstuk gebruikt Paulus vier verschillende woorden om deze goddelijke kracht jegens ons te beschrijven. Hij bidt voor hun verlichting, biddend om “verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van Zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootheid van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte” (Ef. 1:18-19). Het eerste woord voor “kracht” is waar we ons woord dynamiet vandaan halen. Het volgende woord is het woord “werking” dat energie is. Dan gebruikt hij het woord “macht”, dat kracht betekent en het laatste woord, dat gebruikt wordt om deze kracht te beschrijven die voor ons werkt is “sterkte”, maar dit specifieke woord heeft de betekenis van toebedeelde kracht of vermogen. Dan in het derde hoofdstuk bidt Paulus dat de Heer “naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid u geeft door Zijn Geest met kracht versterkt te worden naar de innerlijke mens” (vs. 16).

Hier in ons vers leren we over de kracht van Zijn sterkte voor de strijd tegen de vijand. Er is vaak gezegd dat “het christelijk leven geen speeltuin is; het is een slagveld!” U en ik betreden het slagveld elke dag als we wakker worden. Sterkte voor de strijd wordt in Hem en door Hem gevonden. Dit is onze voorziening voor de overwinning en de uitrusting die volgt geeft de mogelijkheid om overwinnaars te zijn.

Toen veldslagen op slagvelden van man tot man werden uitgevochten, probeerden de legers het voordeel te behalen door de “hoge grond” te veroveren. Dit zou de voorsprong op hun vijand geven. Beste vrienden, Christus is onze “Hoge Grond”. Dit is wat David het voordeel gaf boven Goliath, David kon zeggen: “U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft … want de strijd is van de HEERE” (1 Sam. 17:45-47).

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW