2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (17)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] Woord van God” (Ef. 6:17).

 

Geestelijke strijd (deel zeventien)

 

We hebben het verschil gezien tussen de Schriften, (de graphe), de boodschap van die geschriften (de Logos) en specifieke verklaring betreffende de boodschap, (de rhema). Sommigen vragen zich misschien af: “Hoe ziet dit er eigenlijk uit?” Zoals op elk gebied van het leven, is de Heer Jezus het beste voorbeeld om naar te kijken.

In Mattheüs 4 verzoekt Satan, de tegenstander, de Heer Jezus in de woestijn. Deze aanval lijkt erg op de aanval van de vijand op Adam en Eva in de hof van Eden. Zijn strategie is niet veranderd. Hij blijft ons op drie fronten aanvallen: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en de hoogmoed van het leven (1 Joh. 1:16). Zijn aanval op de Heer Jezus was niet anders. Maar wat wel anders was, was de manier waarop de Heer Jezus op de vijand reageerde.

Zowel in Mattheüs 4 als in Lukas 4 lezen we over dit verhaal. In Lukas 4 lezen we, dat de Heer Jezus “vervuld vol was van de Geest” en “geleid werd door de Geest” (vs. 1). Dit is een belangrijke voorwaarde om de strijd aan te gaan. Vervuld zijn met de Geest is door Hem beheerst worden, waardoor de Geest van God het Woord van God kan nemen en toepassen in elk gebied van mijn leven. Voordat we aankomen bij de geestelijke kamer van Efeze 6, worden we al in hoofdstuk vijf geïnstrueerd om “vervuld te worden met de Geest” (vs. 18). Dit is de enige manier om de dagelijkse conflicten aan te gaan, die we op de geestelijke slagvelden tegenkomen!

Satan valt de Heer Jezus aan in de woestijn en bij elke aanval gebruikt de Kapitein van onze redding de rhema om hem telkens te verslaan. De Heer Jezus zou zeggen: “Er staat geschreven” (Matth. 4:4,8,10). De Heer Jezus gebruikte specifieke waarheden uit het Woord van God om de specifieke aanvallen van de vijand te weerleggen! Wij moeten in het Woord van God staan om in staat te zijn om de vijand af te weren.

De christen die het Woord van God niet kent, kan het niet goed gebruiken. Wij kunnen niet vertrouwen op onze ervaringen uit het verleden, wij moeten ons elke dag opnieuw vertrouwd maken met het Woord van God, om het zwaard van de Geest ter hand te nemen op het moment, dat wij het nodig hebben! Iemand heeft gezegd: “De Schrift is geen slagzwaard om lukraak mee te zwaaien, maar een dolk om met grote precisie te gebruiken.” Maar dit kan alleen gebeuren als ik ‘in het Woord ben’ en ‘het Woord in mij is’!

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW